KONTAKT

Myftinia Shkodër: Tel. +355 (2224) 2081

                             Cel. +355 67 455 3880

                          

MYFTINIA:

mail@myftinia-shkoder.org

 

ADMINISTRATORI I MYFTINISË:

administratori@myftinia-shkoder.org

 

ARSIMI DHE MEDIA ISLAME:

arsimi-media@myftinia-shkoder.org

 

AVOKATI I MYFTINISË:

avokati@myftinia-shkoder.org

 

MENAXHERI I VAKËFEVE:

menaxheri-vakefeve@myftinia-shkoder.org

 

RINIA ISLAME:

rinia-islame@myftinia-shkoder.org

 

GAZETA "UDHA ISLAME":

udhaislame@myftinia-shkoder.org


Ndërfetare

Aktivitete të ndryshme ndërfetare...

Vakëf

Pasuritë vakëf të Myftinisë Shkodër, prona, xhamia etj ...

Vizitorë

Vizitorë në Myftininë e Shkodrës...