Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


 


Harta e Vizitorëve

 

Ditën e xhuma, më 13 shtator 2013, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, i shoqëruar nga pjestarë të stafit të Myftinisë Shkodër dhe imamë të saj, ka falur namazin e xhumasë në xhaminë e fshatit Vilëz, Komuna Postribë. Me këtë rast, Myftiu ka mbajtur edhe hytben e xhumasë, ku ka folur për domosdoshmërinë e të menduarit mirë për Zotin në jetën e përditshme.
 
Myftiu ka përmendur se pavarësisht realiteteve të jetës, pasurisë a varfërisë, shëndetit a sëmundjes, gjendjeve të ndryshme emocionale etj, njeriu vazhdimisht duhet të mendojë mirë për All-llahun, duke ia dorëzuar Atij jetën; mendjen, zemrën, rizkun, punën, gëzimin, hidhërimin etj.
 
Në hytben e tij, Myftiu nuk ka lënë pa përmendur edhe faktin se muslimanët janë vëllezër dhe se ata kanë borxhe ndaj njëri-tjetrit. Në këtë kontekst, ka përmendur sensibilizimin e mrekullueshëm të xhemateve të xhamive të qytetit Shkodër, të cilët, javën që kaloi, iu përgjigjën thirrjes së Myftinisë Shkodër për të kontribuar për rikonstruksionet e nevojshme në xhaminë e fshatit Vilëz.
 
Myftiu ka falënderuar një e nga një, krejt xhematet pjesëmarrëse në këtë mbledhje të fondeve, në xhamitë: Parrucë, “Ebu Bekër”, Kiras, Rus, Tophanë, Medrese etj, si dhe imamët: Idmir Plaku, Naim Drijaj, Lavdrim Hamja dhe Ilir Dizdari, që e shoqëruan në këtë udhëtim për faljen e xhumasë në Vilëz.
 
Pas përfundimit të riteve të xhumasë, Myftiu dhe të pranishmit kanë diskutuar në terren për hapat që do të ndërmerren në lidhje me rikonstruksionin e xhamisë.

          

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Vilëz - 13 shtator 2013

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Vilëz - 13 shtator 2013

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Vilëz - 13 shtator 2013

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Vilëz - 13 shtator 2013

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Vilëz - 13 shtator 2013