Kujdes nga nxitësit e euforisë
dhe anarshisë në emër të fesë!

Kur lexoj në rrjete të ndryshme sociale personazhe që në formimin e tyre profesional nuk kanë asnjë lidhje me fenë dhe, që mbajnë flamurin e nxitjes së rinisë tonë drejt euforisë dhe anarshisë në përdorimin e termave të caktuara islame dhe njëkohësisht nxitjen e fitneve në mesin e besimtarëve, më kujtohen fjalët e studiuesit islam sirian, Dr. Murhaf Sekka, me të cilat i drejtohet rinisë së vendit të tij, kur thotë:

"Prej metodave të devijimit të rinisë tonë është edhe përdorimi i termave islame me tregues shkencor e juridik, të mbështjellura me prekje emocionale e anarkike, me qëllim nxitjen e irritimit dhe fshehjen e mendjes nga brendësia dhe domethënia e tyre.

Kjo ka për qëllim rekrutimin e të rinjve muslimanë drejt realizimit të projekteve që nuk janë në dobi të muslimanëve, as nuk i shërbejnë qëllimeve për të cilët janë shfaqur.

Ndoshta, këta të rinj do të befasohen me faktin se ata ishin thjeshtë mjete të lira në zbatimin e politikave të shteteve, që mendonin se po luftonin kundër tyre.

Përdorimi i termave si: kalifat, shtet islam, ndëshkimet juridike sipas sheriatit, blasfemia, kufri, bidati etj, është formimi i tyre i ri.

Dhe, kushdo që i kundërshton, do të përballet me të njëjtën metodologji emocionale anarkike, duke u akuzuar njëkohësisht me injorancë, frikë, hipokrizi etj..."

Prandaj, ju them përherë: Larg autodidaktizmit në leximin e fesë dhe larg "rekrutuesve" injorantë! Sidomos atyre, që ju shfaqen si hije nate, për t'ju bërë moral feje e lavazh truri (ndonëse janë tërësisht injorantë në leximin dhe kuptimin e fesë) me pëshpëritje tinzare, buzëqeshje të ëmbla e fjalë të bukura, qoshkeve e larg syve... Thjeshtë, po ju mashtrojnë!

Imam Muhamed B. Sytari
Shkodër, më 1 mars 2016

 


Kujdes nga nxitësit e euforisë dhe anarshisë në emër të fesë!