Këshilli i Myftinisë diskuton
bashkëpunimin me B.I. Ulqin

Paraditën e së shtunës, më 27 shkurt 2016, është zhvilluar mbledhja e radhës e Këshillit të Myftinisë Shkodër.

Në qendër të këtij takimi ka qenë institucionalizimi i bashkëpunimit me Bashkësinë Islame të Ulqinit, gjallërimi i jetës kulturore islame në Shkodër, si dhe është diskutuar rreth disa tematikave të ngushta që lidhen me pronat dhe zhvillimin e tyre.

Në fjalën e tij, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, ka shpjeguar se prej kohësh i është propozuar Bashkësisë Islame të Ulqinit nënshkrimi i një marrëveshjeje bashkëpunimi në rang institucional. Ai ka theksuar se është gjetur mirëkuptimi me Këshillin e Bashkësisë Islame të Ulqinit dhe Kryeimamin e nderuar, z. Ali Bardhi dhe se pas diskutimit dhe dakortësimit mbi pikat e marrëveshjes së bashkëpunimit dhe binjakëzimit, do të zhvillohet edhe ceremonia e nënshkrimit të saj.

Në këtë mbledhje është diskutuar edhe për domosdoshmërinë e zhvillimit të aktiviteteve me karakter kulturor islam, me qëllim nxjerrjen në pah të kontributit të madh të dijetarëve tanë dhe shpirtit islam në trashëgiminë tonë kombëtare.

Këshilltarët kanë rënë dakord edhe në lidhje me disa tematika të ngushta që lidhen me zhvillimin e vakëfit dhe kërkesat e ndryshme të ardhura në zyrat e Myftinisë Shkodër.

 


Këshilli i Myftinisë diskuton bashkëpunimin me B.I. Ulqin
Këshilli i Myftinisë diskuton bashkëpunimin me B.I. Ulqin
Këshilli i Myftinisë diskuton bashkëpunimin me B.I. Ulqin
Këshilli i Myftinisë diskuton bashkëpunimin me B.I. Ulqin
Këshilli i Myftinisë diskuton bashkëpunimin me B.I. Ulqin