Së shpejti cikli i ri i derseve me temë:
"Feja është këshillë"

Ditën e martë, më 23 shkurt 2016, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, zhvilloi një takim pune me disa prej imamëve teologë të qytetit të Shkodrës, me të cilët diskutoi detajet e ciklit të ri të derseve me temë: "Feja është këshillë".

Myftiu tha se gjallërimi i xhamive është një amanet për secilin prej imamëve dhe thirrësve islamë dhe se neglizhenca ndaj xhamisë, xhemateve dhe nevojës së prezantimit të vlerave islame me urtësi dhe në bashkëveprim me njëri-tjetrin, është kthyer në një domosdoshmëri.

Pas diskutimeve dhe mendimeve të dhëna, u vendos që cikli i ri i derseve me temë: "Feja është këshillë", të zhvillohet pas namazit të akshamit dhe të nisë ditën e hënë, me 29 shkurt 2016, sipas këtij programi:

E hënë, 29. 2. 2016 - xhamia "Ebu Bekër", ku do të referojnë imamët Durim Kasemi dhe Lavdrim Hamja.

E martë, 1. 3. 2016 - xhamia Dërgut, ku do të referojnë imamët Idmir Plaku dhe Naim Drijaj.

E mërkurë, 2. 3. 2016 - xhamia Rus, ku do të referojnë imamët Adil Cukali dhe Ervil Kuçi.

E enjte, 3. 3. 2016 - xhamia Kiras, ku do të referojnë imamët Naim Drijaj dhe Ruzhdi Plangaj.
 
E hënë, 7. 3. 2016 - xhamia Mes-Myselim, ku do të referojnë imamët Ervil Kuçi dhe Durim Kasemi.

E martë, 8. 3. 2016 - xhamia Perash, ku do të referojnë imamët Lavdrim Hamja dhe Idmir Plaku.

E mërkurë, 9. 3. 2016 - xhamia e Medresesë, ku do të referojnë imamët Adil Cukali dhe Ervil Kuçi.

E enjte, 10. 3. 2016 - xhamia e "Dy Vajzave", ku do të referojnë imamët Durim Kasemi dhe Naim Drijaj.

Me këtë rast, Myftinia Shkodër ju fton të bëheni pjesë e këtij cikli dersesh me dobi për besimtarët.

 


Së shpejti cikli i ri i derseve me temë: "Feja është këshillë"
Së shpejti cikli i ri i derseve me temë: "Feja është këshillë"
Së shpejti cikli i ri i derseve me temë: "Feja është këshillë"