Aktivitet përkujtimor
për imamin Hafiz Halim Hajdari

Paraditën e së shtunës, më 13 shkurt 2016, Myftinia Shkodër organizoi një aktivitet përkujtimor në nder të imamit Hafiz Halim Hajdari (1891-1965).

Aktiviteti, që u zhvillua në bibliotekën e qytetit, nisi me fjalën e hapjes, në të cilën thirrësi islam Lavdrim Hamja, bëri një vlerësim të imamëve dhe hoxhallarëve të shkuar të Shkodrës, të cilët punuan me shumë përkushtim në rrugën e mësimit të popullit dhe edukimin e tij me vlerat islame dhe ato kombëtare.

Imami i nderuar theksoi se hafizët e Kur'anit janë njerëz të përzgjedhur nga All-llahu dhe të dashuriut e tij. Ai vlerësoi kontributin e Hafiz Halim Hajdarit, si një imam dhe prijës islam, që punoi më shumë se një gjysëm shekulli në shërbim të Islamit dhe shoqërisë.

Në referatin e tij me temë: "Në kujtim të Hafiz Halim Hajdarit (1891-1965), në 125 vjetorin e lindjes…", Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, solli para të pranishëmve vlerësimet që kanë bërë studiues e hulumtues të ndryshëm për Hafiz Halim Hajdarin, duke theksuar se ai i përket zinxhirit të hoxhallarëve që kanë marrë ixhazete nga hoxhallarët e shquar të Shkodrës, si: Hafiz Halid Bushati dhe nxënësi i tij Hafiz Jusuf Këlmendi.

Më pas, hulumtuesi Smajl Bala, mbajti një referat me temë: "Jeta dhe vepra e Hafiz Halim Hajdarit në arkivat e kohës", ku hodhi dritë mbi gjurmët e këtij imami të nderuar që ka shërbyer për shumë dekada në xhami të ndryshme të Shkodrës, si në: Rrjoll, Tophanë, Parrucë, Rus, Pazar, në xhaminë e Plumbit etj.

 


Aktivitet përkujtimor për imamin Hafiz Halim Hajdari
Aktivitet përkujtimor për imamin Hafiz Halim Hajdari
Aktivitet përkujtimor për imamin Hafiz Halim Hajdari
Aktivitet përkujtimor për imamin Hafiz Halim Hajdari
Aktivitet përkujtimor për imamin Hafiz Halim Hajdari