U zhvillua konferenca e V-të e imamëve
të Myftinisë Shkodër

Paraditën e së shtunës, më 6 shkurt 2016, u zhvillua konferenca e V-të e përvitshme e imamëve, teologëve, thirrësve islamë, muezinëve dhe këshilltarëve të Myftinisë Shkodër.

Konferenca në fjalë, ka për qëllim të nxjerrë në pah boshtin vjetor të aktivitetit dhe thirrjes së imamëve dhe thirrësve islamë të Myftinisë Shkodër.

Fillimisht, konferenca u përshëndet nga Myftiu i Zonës Shkodër, Imam Muhamed B. Sytari, i cili iu drejtua të pranishëmve me një këshillë të dijetarit të shquar Shejkh Shaaravi: "Thirrësi islam duhet të ruhet, të mos e shohë i ftuari duke bërë të kundërtën e asaj që flet, sepse të gjithë sytë sillen përreth tij, krejt prozhektorët janë të përqendruar drejt tij! Thirrësi duhet të ketë kujdes, mos të dëgjojnë prej tij nxënësit e tij ndonjë fjalë që bie ndesh me veprën e tij!

Misioni i thirrësit sot, është i vështirë, shumë i vështirë…sepse ai thërret drejt All-llahut, në një botë, ku janë shtuar ngjyrat e diversitetit të kulturës së tij, sikurse ngjyrat e ndikimit të saj në mendje… Prandaj, ai duhet të ketë njohuri rreth krejt ngjyrave të kulturës, të posedojë aftësitë e ndikimit ndaj atyre që i fton në Islam! Sepse, nëse ai nuk do të ketë lidhje me kulturën e kohës së tij, do të zvogëlohet në sytë e atyre që fton! Thirrësi duhet ta zotërojë lidhjen e tij me All-llahun, nëpërmjet disiplinimit të plotë me urdhëresat e All-llahut dhe traditës së profetit të Tij; sepse baterinë, prej së cilës pret furnizimin me dritë, duhet ta karikosh në mënyrë sistematike!"

Konferenca vazhdoi me përshëndetjen e nënkryetarit të KMSh, H. Bujar Spahiu, i cili u përqendrua te domosdoshmëria e përhapjes së vlerave të fesë islame me urtësi dhe dije, në realitetet e sotme shqiptare. Ai tha se përpjekjet e dikujt për ta shfrytëzuar Islamin për nxjerrjen në pah të egos së tij, ndikon negativisht në impaktin e fesë në shoqëri.

H. Bujar Spahiu vlerësoi angazhimin e imamëve dhe thirrësve islamë në lartësimin e mesazheve të harmonisë dhe mirëkuptimit në mesin e muslimanëve, si dhe përhapjen e paqes sociale, nëpërmjet shërbimeve të shumta fetare.

Më pas, konferenca vijoi me referatet e përgatitura nga teologët dhe imamët e nderuar, sipas programit:

- Teologu Artur Tagani: "Prapaskena historike e qëndrimit negativ ndaj Muhammedit (a.s)".

- Thirrësi islam Lavdrim Hamja: "E vërteta e xhihadit në Islam".

- Teologu Durim Kasemi: "Të krishterët në mëshirën e drejtësisë dhe tolerancës islame".

- Teologët Arben Halluni dhe Admir Temja: "Koncepti i lirisë në Islam".

- Teologu Naim Drijaj: "Mëshira e Muhammedit (a.s) për krijesat e Zotit".

(Për arsye shëndetësore mungoi referati i teologut Ervil Kuçi: "Tefsiri i ajetit: Err-Rrahhman Err-Rrahim")

Të pranishëm në këtë konferencë ishin edhe kryevaizi i KMSh, H. Lauren Luli, Myftiu i Malësisë së Madhe, H. Edmir Smajlaj, drejtori i Medresesë "Haxhi Sheh Shamia", z. Kujtim Dervishi, drejtori i Shoqatës "Burimi", z. Sokol Mandi, intelektualë, përfaqësues të shoqatave islame, studentë të teologjisë etj.

Materialet e konferencës së V-të të imamëve të Shkodrës, do të botohen të plota në një botim të veçantë të Myftinisë Shkodër.

 


U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër
U zhvillua konferenca e V-të e imamëve të Myftinisë Shkodër