"Dersi i mbrëmjes së enjte"
në xhaminë e Tophanës

Të enjten, më 31 dhjetor 2015, "Dersi i natës së enjte", pas namazit të akshamit, u zhvillua në xhaminë e Tophanës.

Pas namazit të akshamit me xhemat, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari mbajti dersin e kësaj mbrëmje, ku foli mbi rëndësinë që ka përkujtimi i vazhdueshëm i personalitetit dhe mesazhit të Hz. Muhammedit (a.s).

Myftiu u ndal te një detaj, për të cilin tha se, prej shumë vitesh, sa herë afrohet muaji Rebiulevvel, ku përkujtojmë Lindjen e Begatë të Hz. Muhammedit (a.s), një virus dashakeq, i prodhuar në laboratorët e jomuslimanëve, nis e përhapet në realitetet islame, për t'i kthyer muslimanët në taborra që kundërshtojnë njëri-tjetrin, deri në etiketime me blasfemi, dalje nga feja, etj.

Ai tha, se këtë virus duhet ta vrasim me injorimin e tij, me neglizhencën tonë ndaj prezencës së tij, si dhe përhapjen me sa të kemi mundësi të mesazheve qytetëruese që vijnë nga zemra e Hz. Muhammedit (a.s), për lindjen e të cilit duhet të gëzohemi e të festojmë, sikurse urdhërohemi edhe në Kur'anin Famëlartë.

Myftiu theksoi se ditëlindjet e profetëve janë data të shënuara për mbarë njerëzimin, sikurse përmendet edhe në Kur'an, prandaj, duhet të kuptojmë se përsëritja e tyre vit pas viti, është një mundësi më tepër për t'u rikthyer te leximet intensive të jetës së secilit prej tyre dhe praktikimit në jetë të traditave të tyre, sidomos ato të Hz. Muhammedit (a.s), që u dërgua mëshirë për mbarë botrat.

Projekti "Dersi i mbrëmjes së enjte", do të vazhdojë edhe në xhamitë e tjera të Shkodrës, gjatë javëve në vazhdim, sipas një programi të parapërgatitur.

 


"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e Tophanës
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e Tophanës
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e Tophanës
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e Tophanës
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e Tophanës
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e Tophanës
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e Tophanës