"Dersi i mbrëmjes së enjte"
në xhaminë e fshatit Zues

Të enjten, më 10 dhjetor 2015, "Dersi i natës së enjte", pas namazit të akshamit, u zhvillua në xhaminë e fshatit Zues, Ana e Malit.

Pas faljes së namazit të akshamit nën drejtimin e Myftiut, Imam Muhamed B. Sytari falënderoi imamin e xhamisë Oblikë, z. Ridvan Luzaku, si dhe atë të xhamisë Zues, z. Qazim Mehja, për organizimin e kësaj mbrëmjeje fetare dhe takimi të përzemërt.

Në dersin e tij të kësaj mbrëmjeje, Myftiu foli mbi hadithin: "Kjo fe është lehtësim...", ku u ndal te nevoja e madhe e kuptimit të fesë dhe ruajtjes nga euforizmi dhe devijimi në fanatizëm dhe ekstremizëm në marrëdhënie me fenë islame.

Myftiu theksoi se nëpërmjet leximit dhe kuptimit të fesë së tij, muslimani mësohet të jetë i disiplinuar në jetë, respektues i kufijve, shembull për t'u pasuar në shoqëri.

"Ka shumë rëndësi që fenë ta marrim në mënyrë graduale dhe t'i lutemi All-llahut të na forcojë e të na bëjë të qëndrueshëm në fenë tonë. Islami nuk është fe e pamjeve të jashtme, e angazhimit për të ndërtuar të jashtmen, por ai përqendrohet te ndërtimi i zemrës dhe mbushja e saj me dashninë e All-llahut dhe të dërguarit të Tij. Rinia e sotme shqiptare nuk ka alternativa. Rininë tonë e kanë mbytur, i kanë zgjedhur vetëm vdekjen si alternativë. Vdekje morale, intelektuale, ekonomike, kulturore. Rinia e jonë nuk ka alternativa. Ajo që prezantohet sot në mes të qytetit, në kolibet e alkoolit dhe harameve, bri xhamisë, nuk është alternativë!? Prandaj, ju ftoj ta vlerësoni kohën tuaj, të mbroni dinjitetin tuaj islam, të ruani kufijtë e identitetit!", - tha ndër të tjera Myftiu.

Projekti "Dersi i mbrëmjes së enjte", do të vazhdojë edhe në xhamitë e tjera të Shkodrës, gjatë javëve në vazhdim.

 


"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Zues
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Zues
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Zues
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Zues