"Dersi i mbrëmjes së enjte"
në xhaminë e fshatit Kuç

Të enjten, më 3 dhjetor 2015, Myftinia Shkodër ka vijuar me zhvillimin e projektit më të ri të saj, titulluar: "Dersi i natës së enjte", që këtë mbrëmje është ndalur në xhaminë e fshatit Kuç.

Pas faljes së namazit të akshamit nën drejtimin e teologut Ervil Kuçi, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari ka mbajtur një ders, ku është përqendruar te vlera e ruajtjes dhe mbrojtjes me krenari legjitime të identitetit islam në jetë.

Myftiu ka folur mbi rëndësinë që ka besimi në Një Zot dhe aftësia që kanë muslimanët për të vërtetuar me argumente logjike dhe të transmetuara, atë që ata besojnë dhe janë të ftuar të dëshmojnë në jetë. Ai tha se muslimani është respektues ndaj kujtdo, nuk ka komplekse nga asgjë në fenë e tij, di të dallojë besimin nga afetarizmi, si dhe e ka të qartë se në ditën e gjykimit, të gjithë do të japin llogari për besimin dhe veprën e tyre.

Myftiu ka bërë thirrje që njerëzit të mos ndikohen sot nga fushatat islamofobe, që përpiqen me mënyra të ndryshme t'i frikësojnë njerëzit dhe t'i distancojnë nga Islami, nëpërmjet prezantimit të modeleve devijante nga e vërteta islame.

Ky takim është pasuruar edhe me bashkëbisedimin e besimtarëve dhe pyetjet e ndryshme në dobi të kësaj mbrëmjeje të dobishme besimi.

 


"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç
"Dersi i mbrëmjes së enjte" në xhaminë e fshatit Kuç