Bashkëbisedim vëllazëror
me imamët e Zonës Shkodër

Paraditën e së martës, më 1 dhjetor 2015, në sallën e konferencave, pranë Medresesë "Haxhi Sheh Shamia", Shkodër, Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Skender Bruçaj, zhvilloi një bashkëbisedim mbi aktualitetin dhe zhvillimet e Thirrjes Islame në vendin tonë, me imamët e Myftinive Shkodër, Malësi e Madhe, Pukë e Lezhë.

Gjatë këtij takimi, u diskutua mbi aktivitetin e përbashkët dhe shërbimet ndaj komunitetit, rëndësinë që i duhet dhënë ruajtjes së harmonisë dhe vëllazërisë islame, kultivimit të mëtejshëm të paqes sociale dhe ruajtjes së saj, problematikat që hasen në punën dhe shërbimet e imamëve, vështirësitë e këtyre 25 viteve etj.

Gjatë këtij takimi diskutuan edhe z. Ali Zaimi, nën/kryetar i KMSh, Imam Muhamed B. Sytari, Myfti i Zonës Shkodër, H. Edmir Smajlaj, Myfti i Malësisë së Madhe, z. Gëzim Kopani, Myfti i Pukës dhe z. Agim Terziu, Myfti i Lezhës, që u fokusuan te rëndësia e shfrytëzimit të kohës në dobi të shërbimeve të sinqerta ndaj komunitetit, që përkthehet edhe në shërbim ndaj vlerave më të mira kombëtare.

Myftilerët e nderuar theksuan se duhet punuar edhe më shumë në rrugën e përmirësimit të shërbimeve dhe prezantimit të vlerave islame në vendin tonë.

Imamë të xhamive të ndryshme, si: H. Vehbi Dani, teologu Idmir Plaku, H. Kujtim Cufaj, z. Bujar Ymeri etj, dhanë mendimet e tyre të vyera nëpërmjet ndërhyrjeve të bëra, në kontekstet e këtij takimi të dobishëm.

Në përfundim u shpërnda edhe përmbledhja e referateve të Konferencës së IV-t të imamëve të Shkodrës, si dhe u krye falja e namazit të mesditës me xhemat.

 


Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër
Bashkëbisedim vëllazëror me imamët e Zonës Shkodër