Pllakatë përkujtimore
te selia e parë e Myftinisë Shkodër

Paraditën e së martës, më 10 nëntor 2015, Myftinia Shkodër organizoi një ceremoni simbolike për zbulimin e pllakatës përkujtimore, te shtëpia e familjes Baja. Në fillimit e aktivitetit fetar, pas vitit 1990, ky objekt shërbeu si seli e Myftinisë Shkodër dhe Bashkësisë Islame të Shqipërisë.

Pas zbulimit të pllakatës, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, tha se kjo shtëpi, ka një simbolikë të rëndësishme për Myftininë e Shkodrës, pasi në vitet e para të rimëkëmbjes fetare, ajo ishte pikë referimi për muslimanët shkodranë, qendra e Myftinisë Shkodër, faltorja e parë qytetëse dhe seli e Bashkësisë Islame të Shqipërisë.

Myftiu falënderoi z. Rexhep Baja, pronar i kësaj shtëpie, për mirëkuptimin dhe gatishmërinë e tij për vendosjen e kësaj pllakate përkujtimore në muret e pronës së tij.

Nga ana e tij, z. Baja, shprehu falënderimet e tij për Myftininë Shkodër dhe vlerësoi këtë nderim dhe respekt për të dhe familjen e tij.

Në këtë ceremoni merrni pjesë imamë, intelektualë e qytetarë të nderuar shkodranë, që shprehën vlerësimin për këtë përkujtim të mirë.

 


Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër
Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër
Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër
Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër
Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër
Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër
Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër
Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër
Pllakatë përkujtimore te selia e parë e Myftinisë Shkodër