Myftiu: "Të zgjohemi për të jetuar
me dinjitet Islamin tonë!"

Ditën e xhuma, më 4 shtator 2015, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, mbajti dersin e xhumasë në xhaminë e Parrucës, ku dha mesazhe të qarta mbi gjendjen e sotme në botën islame.

"Ditën e djeshme, Unioni Botëror i Dijetarëve të Muslimanëve, që e drejton Shejkhul-Islami i kësaj kohe, Shejkh Jusuf El-Karadavi, dha një udhëzim, ku foti të gjithë vaizët dhe hatibët e botës të flasin mbi vuajtjet dhe persekutimin e muslimanëve në botë dhe ata të Sirisë në veçanti.

Prandaj, edhe ne në Shkodër e kemi për detyrë të bashkohemi me mbarë ymmetin islam, si një zemër e vetme, në solidarizim me vuajtjet e mbarë botës islame, që persekutohet dhe dhunohet vetëm për shkak të fesë!

Islamofobia, me tentakulat e saj, po përpiqet me të gjitha mundësitë e saj të errësojë dritën e Zotit, por këtë nuk e arrin dot, nuk do ta arrijë asnjëherë, kurrë nuk ia ka arritur!?

Prandaj ju ftoj sot të lutemi bashkarisht dhe të zgjohemi për të jetuar me dinjitet Islamin tonë, edhe këtu ku jemi, në vendin tonë, në tokën tonë, në tokën e gjyshërve tanë, që për pesë shekuj udhëhoqën dhe drejtuan botën, me drejtësi, dije, humanizëm dhe kulturë!

Ta refuzojmë persekutimin e fshehtë për shkak të fesë, që vazhdojmë ta ndjejmë në situata dhe realitete të ndryshme në vendin tonë", - tha Myftiu.

Gjatë dersit të tij, Myftiu përmendi edhe faktin e elementëve persekutues ndaj muslimanëve shqiptarë, pas vitit 1990, në drejtime të ndryshme, si në arsim, administratë, në fondet publike, në drejtim të vajzave muslimane me hixhab e përtej tyre.

Në dersin e sotëm, Myftiu lajmëroi se hytbeja e sotme e xhumasë do të mbahet nga i nderuari, H. Ethem Haliti, nga Gostivari, një njeri i nderuar që ka shërbyer në Shkodër, sidomos në vitet e para të rimëkëmbjes islame, pas vitit 1990.

 


Myftiu: "Të zgjohemi për të jetuar me dinjitet Islamin tonë!"