H. Burhan Fili mban hytben e xhumasë
në xhaminë e Parrucës

Me ftesë të Myftiut të Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, ditën e xhuma, më 28 gusht 2015, H. Burhan Fili, mbajti hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës.

Gjatë saj, thirrësi islam me banim dhe aktivitet në Michigan të ShBA, foli mbi rëndësinë e vlerësimit të mirësisë së udhëzimit në jetë dhe falënderimin ndaj Zotit të gjithësisë, prej të Cilit janë krejt mirësitë në jetë.

Ai bëri thirrje që njerëzit ta shfrytëzojnë kohën për të gjetur dritën e besimit, për të prekur udhëzimin dhe për t'u përkushtuar në jetë, me dëshirën e mirë të ndërtimit.

H. Burhan Fili iu referua ajeteve dhe haditheve, që nxisin shfrytëzimin e jetës në shërbim të vlerave të udhëzimit hyjnor dhe fyteve të besimit.

Me shumë emocion, ai rrëfeu edhe momentet e vështira të arratisjes nga vendlindja dhe ndihmën e Zotit ndaj tij, për t'u larguar në botën e lirë, ku edhe u arsimua dhe zgjodhi rrugën e thirrjes islame, me urtësi e largpamësi.

Pas namazit të xhumasë, H. Burhan Fili u takua me besimtarë të shumtë, që e uruan për hytben e xhumasë dhe për kontributet e tij të vyera, sidomos pas vitit '90, në shërbim të rimëkëmbjes së Thirrjes Islame.

 


H. Burhan Fili mban hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës
H. Burhan Fili mban hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës
H. Burhan Fili mban hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës
H. Burhan Fili mban hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës
H. Burhan Fili mban hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës
H. Burhan Fili mban hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës
H. Burhan Fili mban hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës