U zgjodh Këshilli i ri i Myftinisë Shkodër

Paraditën e së hënës, më 24 gusht 2015, u zhvillua takimi i imamëve dhe përfaqësuesve të këshillave të xhamive të ndryshme, me të cilët Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, diskutoi rreth zgjedhjes së Këshillit të ri të Myftinisë Shkodër.

Fillimisht, Myftiu informoi të pranishmit mbi të dhënat e statutit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë mbi procedurat për zgjedhjen e këshillave të myftinive.

Myftiu theksoi se bazuar mbi statutin dhe rregulloren e brendshme të KMSh, personat e propozuar për antarë të Këshillit të ri të Myftinisë Shkodër, karakterizohen me cilësitë e duhura dhe formimi intelektual dhe besimor, si dhe kontributet në fusha të ndryshme të jetës.

Pas prezantimit të kandidaturave, Myftiu ftoi të pranishmit të japin mendimet e tyre, në prag të zgjedhjes.

Pas diskutimeve dhe mendimeve të dhëna, u procedua me votimin e Këshillit të ri, që u miratua nga të përzgjedhurit e këshillave të xhamive të Shkodrës.Së shpejti, Myftiu do të thërrasë Këshillin e ri të Myftinisë Shkodër, në takimin e parë zyrtar të tij. Mandati i Këshillit të Myftinisë është 4 vjet dhe ai mblidhet për të diskutuar problematikat e ndryshme të Myftinisë Shkodër, ato të Thirrjes Islame e më gjerë.

 


U zgjodh Këshilli i ri i Myftinisë Shkodër
U zgjodh Këshilli i ri i Myftinisë Shkodër
U zgjodh Këshilli i ri i Myftinisë Shkodër
U zgjodh Këshilli i ri i Myftinisë Shkodër
U zgjodh Këshilli i ri i Myftinisë Shkodër