"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?",
ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti

Ditën e mërkurë, më 19 gusht 2015, pas namazit të mesditës në xhaminë e Parrucës, Myftinia Shkodër organizoi një tribunë fetare, ku i ftuar special ishte studiuesi islam, Mr. Muhidin Ahmeti, imam i Qendrës Islame "Mesxhid el-Resul", Wels, AUSTRI.

Në krye të herës, teologu Arben Halluni, theksoi se emri i studiuesit islam Muhidin Ahmeti, është i mirënjohur në Shkodër, për kontributin e madh, që ai ka dhënë për tetë vite me radhë, në vitet e para të rimëkëmbjes islame, pas vitit 1990.

Ai theksoi se ligjërata e sotme është një mundësi e mirë për të dëgjuar një trajtesë të përzgjedhur rreth një temë me vlerë për kohën dhe aktualitetin e botës islame.

Në ligjëratën e tij, Mr. Muhidin Ahmeti, pasi falënderoi Shkodrën dhe shkodranët për mikpritjen dhe bashkëpunimin e frytshëm, për tetë vite, vlerësoi se koha e kaluar në Shkodër, ishte një periudhë e mrekullueshme e jetës së tij, në shërbim të Thirrjes Islame.

Mr. Muhidin Ahmeti trajtoi një temë bashkëkohore që lidhet me angazhimin e muslimanëve për të dalë nga rutina e të jetuarit pa mendim, pa arsyetim, pa zemër, pa thellim në dije, pa fuqi e pa përvetësim të shkaqeve të forcës e unitetit në jetë.

Në ligjëratën e tij, përmendi ajete dhe hadithe që tërheqin vëmendjen e muslimanëve drejt arsyetimit dhe zgjimit të thellimit për të kuptuar si duhet fenë dhe rolin që duhet të kenë muslimanët në jetë, për t'i dhënë kuptim asaj, me moralin islam dhe virtytet e thellimit në dije e shkencë.

Aktivitetin e përshëndeti edhe Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed B. Sytari, i cili falënderoi ligjëruesin e nderuar, Mr. Muhidin Ahmeti, për temën e dobishme të mbajtur para të pranishëmve dhe emocionet e përcjella.

Me rastin e kësaj ligjërate, Myftiu i dhuroi z. Ahmeti, një ndër botimet e reja të KMSh, “Bibliografia e gazetës “Drita Islame”, Janar 1992 – Dhjetor 2011”.

Me shumë emocion, të pranishmit dëgjuan edhe falënderimin dhe mirënjohjen që znj. Fahire Ahmeti, bashkëshortja e Mr. Muhidin Ahmetit, lexoi, duke shprehur përjetimet e saj gjatë tetë viteve të jetuara në Shkodër dhe emocionet e ndarjes prej saj, me rastin e largimit, para 15 viteve.

 


"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti
"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti
"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti
"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti
"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti
"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti
"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti
"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti
"Me çfarë t'i mahnisim të tjerët?", ligjërata nga Mr. Muhidin Ahmeti