Tribuna fetare për motrat muslimane

Paraditën e së shtunës, më 7 nëntor 2015, Myftinia Shkodër organizoi në xhaminë "Ebu Bekër", një tribunë fetare për motrat muslimane.

Aktiviteti në fjalë, vjen në atmosferën e programit të larmishëm të 25 vjetorit të rilejimit të fesë në vendin tonë, si dhe 20 vjetorit të xhamisë së Madhe të Shkodrës.

Në këtë tribunë fetare ligjëruan teologet Ferzet Ndoja, Jetmira Plaku dhe Zamira Puka, të cilat u përqendruan tek rëndësia që ka ndjenja e besimit dhe lidhja me Zotin në jetën e besimtares, si bazë suksesi dhe mbarësie.

Vaizet e nderuara, vlerësuan faktin e lirisë së besimit dhe praktikimit të tij, si mundësi për edukimin e fëmijëve dhe dëshmimin e identitetit islam haptas, pa asnjë ndrojtje dhe frikë paragjykimi në shoqëri.

Pas namazit të mesditës me xhemat, u organizua edhe duaja e hatmes së Kur'anit, me rastin e këtij tubimi të begatë.

 


Tribuna fetare për motrat muslimane
Tribuna fetare për motrat muslimane
Tribuna fetare për motrat muslimane