U përkujtua 20 vjetori
i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"

Ditën e martë, më 27 tetor 2015, pas namazit të iqindisë, në xhaminë "Ebu Bekër", në Fushë Çelë, u organizua një aktivitet përkujtimor, me rastin e ditës së 20 vjetorit të inaugurimit të xhamisë së Madhe të Shkodrës.

Në ligjëratën e tij, imami i kësaj xhamie, teologu Idmir Plaku, foli mbi rëndësinë e kësaj xhamie, si dhe vlerën e madhe që ajo i jep qytetit të Shkodrës, duke dëshmuar shpirtin islam dhe mesazhet e tij qytetëruese.

Ai vuri theksin te vlera e xhamisë në shoqëri, si dhe pozita e rëndësishme e kësaj faltoreje të mrekullueshme, në qendër të qytetit.

Ndërsa imami i xhamisë Perash, teologu Adem Pizga, foli mbi vlerën e xhamive në jetën e muslimanëve, si dhe shpërblimin e frekuentuesve të saj, në këtë botë para të përtejmes.

Aktiviteti u përshëndet edhe nga Myftiu i Zonës Shkodër, Imam Muhamed B. Sytari, si dhe Myftiu i Malësisë së Madhe, H. Edmir Smajlaj, që dhanë mesazhet e tyre me rastin e kësaj dite dhe ngjarjes së madhe për Shkodrën dhe mbarë Shqipërinë.

Myftiu i Shkodrës, uroi edhe drejtuesit e Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, duke theksuar se Xhamia e Madhe e Shkodrës, është vlerë për KMSh, sikurse data jubilare e 20 vjetorit të saj, datë reflektimi dhe dëshmie për vetë KMSh.

Më herët, Myftiu falënderoi Familjen "Ez-Zamil", nga Arabia Saudite, që kontribuoi për ndërtimin e kësaj xhamie, sikurse u lut për krejt myftilerët, imamët, muezinët, shërbyesit, kontribuuesit dhe krejt besimtarët frekuentues të kësaj xhamie të dashur.

Aktiviteti u mbyll me urimet e teologut Arben Halluni drejtuar besimtarëve, për të cilët u shpërnda edhe një botim informues, enkas për këtë ditë, që ka të bëjë me historinë e vakëfit të kësaj xhamie, emërtimin e tij, zanafillën e emrit etj.

 


U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"
U përkujtua 20 vjetori i inaugurimit të xhamisë "Ebu Bekër"