Motrat muslimane përkujtojnë
Natën e Gjysmës së Shabanit

Në atmosferën e aktiviteteve që shoqërojnë ardhjen e Muajit Ramazan, ditën e hënë, më 1 qershor 2015, Myftinia Shkodër organizoi një aktivitet fetar për motrat muslimane, në xhaminë e Tophanës.
           
Në qendër të këtij aktiviteti ishte përkujtimi i Natës së Gjysmës së Shabanit, si një natë rreth mirësisë së cilës janë transmetuar shumë hadithe, ndërkohë brezat e mëparshëm e kalonin në adhurim, me dhikër, istigfar e lexim Kur’ani.
           
Motrat e pranishme janë nxitur që të jenë të vëmendshme për të përfituar sa më shumë nga këto mirësi që vijnë herë pas here, si dhurata e begati hyjnore për besimtarët.
           
Në këtë tubim vlerash besimi, kanë ligjëruar vaizet e Myftinisë Shkodër, teologet Ferzet Ndoja, Zamira Bushati dhe Jetmira Plaku, të cilat kanë hedhur dritë mbi mirësinë e këtyre ditëve, në prag të muajit Ramazan dhe rëndësinë që ka shfrytëzimi i tyre, për të shtuar adhurimet dhe lutjet.
           
Gjatë këtij aktiviteti është folur edhe mbi rëndësinë dhe vlerën e Muajit Ramazan dhe angazhimin maksimal që duhet të ketë muslimani për të përfituar në mënyrë të vazhdueshme nga mirësitë pafund të këtij muaji të begatë.
           
Aktiviteti është pasuar me disa recitime fetare dhe me duanë e hatmes sherife, të bërë nga vaizet e nderuara, nënat dhe motrat muslimane të pranishme në këtë aktivitet të dobishëm fetar.