Xhamia e kalasë “Rozafa”,
aktiviteti: “Të edukohemi me Islamin”

Në kuadër të aktiviteteve të larmishme, në atmosferën e 25-vjetorit të rilejimit të besimit fetar në Shqipëri, si dhe në vazhdën e aktiviteteve fetare e kulturore me rastin e hyrjes së Tre Muajve të Mirë, ditën e shtunë, më 16 maj 2015, Myftinia Shkodër organizoi një aktivitet të dobishëm më nxënës të kurseve fetare të disa xhamive të Shkodrës, në kalanë “Rozafa”.
 
“Të edukohemi me Islamin”, ishte titulluar ky aktivitet, në të cilin përfshiheshin lojra popullore, konkurse në mesin e nxënësve, lutje e këshilla fetare nga mësuesit e kurseve dhe imamët e nderuar të pranishëm në këtë aktivitet.

Aktiviteti në oborrin e xhamisë së kalasë së Shkodrës, filloi me leximin e disa ajeteve nga Kur’ani Famëlartë, nga një prej nxënësve të dalluar të kurseve tona fetare.

Më pas teologu Arben Halluni, përgjegjës i arsimit pranë Myftinisë Shkodër, mbajti një bisedë të dobishme me këshilla të vyera dhe lutje për të pranishmit. Në bisedën e tij, ai uroi dhe përgëzoi pjesëmarrjen e madhe të nxënësve (mbi 500 nxënës dhe nxënëse të xhamive tona), duke shprehur falënderimet e tij ndaj All-llahut (xh.sh) për këtë mirësi të madhe që ka sjellë tek ky brez i ri.
 
Ai uroi që aktivitete të tilla, ku shfaqet më së miri fryma e harmonisë islame dhe e vëllazërisë në mesin e nxënësve të krejt xhamive të Shkodrës, të jenë sa më të shumta.

Për rreth katër orë, fëmijët kanë marrë pjesë në lojëra të shumta popullore, të mirëorganizuara, si dhe kanë ndarë së bashku kënaqësinë e faljes së namazit të Duhasë, nën drejtimin e teologut Arben Halluni.

Aktiviteti është shoqëruar edhe me këndimin e ilahive të shumta, vizitën e kalasë dhe muzeut të saj.

 


Xhamia e kalasë “Rozafa”, aktiviteti: “Të edukohemi me Islamin”
Xhamia e kalasë “Rozafa”, aktiviteti: “Të edukohemi me Islamin”
Xhamia e kalasë “Rozafa”, aktiviteti: “Të edukohemi me Islamin”
Xhamia e kalasë “Rozafa”, aktiviteti: “Të edukohemi me Islamin”
Xhamia e kalasë “Rozafa”, aktiviteti: “Të edukohemi me Islamin”
Xhamia e kalasë “Rozafa”, aktiviteti: “Të edukohemi me Islamin”
Xhamia e kalasë “Rozafa”, aktiviteti: “Të edukohemi me Islamin”