Oblikë, tubim fetar
në atmosferën e Tre Muajve të Mirë

Paraditën e së dielës, më 10 maj 2015, në xhaminë e fshatit Oblikë, u organizua një tribunë fetare, në kuadër të përkujtimit të misionit hyjnor me të cilin u dërgua Hz. Muhammedi (a.s) dhe në atmosferën e Tre Muajve të Mirë.

Aktiviteti nisi me fjalën e imamit të xhamisë Oblikë, z. Ridvan Luzaku, i cili vlerësoi tubimin e besimtarëve të kësaj xhamie, si shenjë besimi dhe përmallimi për mësimet e Islamit dhe mesazhet e tij.

Më pas, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, foli mbi rëndësinë e përkujtimit të personalitetit të Hz. Muhammedit (a.s), si shtysë besimi, sidomos për brezin e ri, për t'u afruar përherë e më shumë me udhëzimin e tij dhe shembullin e përsosur, me të cilin u dërgua.

Myftiu theksoi se në realitetet e këtyre ditëve, është me shumë rëndësi të dëshmohet besimi dhe përkatësia e tij, si një dëshmi e shenjtë, e paprekshme dhe që nuk pranon asnjë tolerancë ndaj kujtdo, që përpiqet të prekë thelbin e saj me qëllime jo të mira.

Ai përmendi shembullin e Hz. Ibrahimit (a.s), si modeli i qëndrueshmërisë në besimi dhe mospërkuljes, as para vdekjes, në rrugën e shërbimit ndaj fesë së All-llahut dhe udhëzimit të tij.

Aktiviteti pasoi me këndimin e disa ilahive të bukura dhe pjesëve të "Mevludit", nga Hafiz Shukri Kapllan, H. Vehbi Dani dhe H. Sami Muçej dhe z. Nexhmi Guri.

Me këndimin e ezanit të mesditës, të pranishmit kryen edhe faljen e namazit me xhemat dhe këmbyen lutjet dhe urimet me rastin e këtij tubimi vlerash.

 


Tribunë fetare në kuadër të përkujtimit të dërgesës së Hz. Muhammedi (a.s) në Oblikë
Tribunë fetare në kuadër të përkujtimit të dërgesës së Hz. Muhammedi (a.s) në Oblikë
Tribunë fetare në kuadër të përkujtimit të dërgesës së Hz. Muhammedi (a.s) në Oblikë
Tribunë fetare në kuadër të përkujtimit të dërgesës së Hz. Muhammedi (a.s) në Oblikë
Tribunë fetare në kuadër të përkujtimit të dërgesës së Hz. Muhammedi (a.s) në Oblikë
Tribunë fetare në kuadër të përkujtimit të dërgesës së Hz. Muhammedi (a.s) në Oblikë