“Vlerat e Tre Muajve të Mirë”, në Vau Dejës

Pasditen e së shtunës, më 9 maj 2015, Myftinia Shkodër, në bashkëpunim me Medresenë "Haxhi Sheh Shamia", organizuan një aktivitet fetaro-kulturor në Vau Dejës.

Aktiviteti në fjalë, i pari në llojin e tij në këtë zonë është pjesë e tubimeve fetare, që Myftinia Shkodër po organizon me rastin e Tre Muajve të Mirë.

Aktiviteti u përshëndet nga Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, i cili vuri theksin te domosdoshmëria e ruajtjes së amanetit të fesë dhe qëndrueshmëria në udhën e saj. Myftiu tha se muslimani, pavarësisht realiteteve me të cilat përballet, e ruan me dinjitet dhe krenari përkatësinë e tij fetare. Ai dha disa këshilla të dobishme për muslimanët e kësaj zone dhe u angazhua se në të ardhmen, Myftinia Shkodër do të jetë më pranë muslimanëve të Bashkisë Vau Dejës.

Njëkohësisht tha se Vau Dejës është një zonë kryesisht e krishterë, por detyra e muslimanëve të saj është të përhapin vlerat e harmonisë dhe bashkëjetesës ndërfetare dhe të jenë faktor i rëndësishëm i ruajtjes dhe mbrojtjes së paqes sociale.

Ndërsa imami i xhamisë Parrucë, teologu Naim Drijaj mbajti një temë mbi vlerën e Tre Muajve të Mirë dhe shfrytëzimin e tyre në rrugëtimin hyjnor në jetë, si një mirësi nga Zoti për besimtarët e Tij.

Imami i nderuar tha se këto tre muaj janë një mundësi e mirë për t'u përgatitur si duhet për Muajin Ramazan dhe dëshmimin e mrekullive të besimit në jetë.

Një program i larmishëm me recitime dhe ilahi, të mbushura me emocione besimi dhe malli për të dërguarin e All-llahut, Hz. Muhammedin (a.s), nga medresistët tanë plotësoi më së miri këtë aktivitet të dobishëm.Në përfundim, për të pranishmit u shpërnda Kur'ani Famëlartë, me përkthim të kuptimeve në gjuhën shqipe, dy libra mbi jetën  e Hz. Muhammedit (a.s), si dhe revistat "Etika" dhe "Drita Islame".