“Ja, një letër nga miku yt damasken!”

Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm All-llahut, Zotit të Vetëm të botrave, Krijuesit të Pashoq, Mëshiruesit, që na udhëzoi drejt ruajtjes së amanetit dhe mbrojtjes së fjalës së dhënë. Thotë në Kur’anin Famëlartë, teksa përshkruan cilësitë e besimtarëve: “ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar (sende ose fjalë), e ruajnë edhe premtimin e dhënë”[1]
           
Salavatet dhe përshëndetjet e përzemërta ia dërgojmë sot në këtë ditë e nga kjo tokë, zotërisë së bijve të Ademit, Hz. Muhammedit (a.s), i cili thoshte: “Kryeja amanetin atij që të ka zënë besë dhe mos tradhëto atë që të ka tradhëtuar!”[2]
           
Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtarë,

Po lexoja rreth kuptimeve dhe vlerës së ruajtjes së amanetit, si një cilësi fisnike, prej cilësive të muslimanit, kur rreshtat më tërhoqën si pa u ndjerë drejt një kohë dhe një vendi, ndryshe nga koha dhe vendi ynë.
           
Një ndodhi interesante në Bagdad, në vitet e udhëheqjes[3] së kalifit të famshëm El-Me’mun (Abdull-llah ibn Harun Er-Reshid).

Ditën e ndodhisë në fjalë, kalifi urdhëroi kryepolicin e kryeqendrës së kalifatit, një person i quajtur Abbas, që të merrte në dorëzim një burrë me duar të lidhura, duke i thënë: “Kujdes këtë njeri, mos e lër të ikë dhe ma sill që në mëngjes!”
           
Nga frika e arratisjes së tij, Abbasi e mori burrin e lidhur në shtëpinë e tij. E pyeti: Prej nga je? Burri iu përgjigj: Nga Damasku. Abbasi e pyeti: A e njeh filanin në Damask? Burri ia ktheu: E ku e njeh ti atë njeri? Abbasi vazhdoi: Eh, para shumë vitesh, së bashku me ca ushtarakë, po kalonim në ato vende, kur ca banorë të atyre zonave u ngritën kundër nesh. Ishin të shumtë në numër. Nga frika e vdekjes së sigurt, kalova pranë shtëpisë së këtij personi, të cilin as e njihja, as më njihte. I kërkova ndihmë dhe besë në emër të All-llahut. Ai më mori me të shpejtë në shtëpinë e tij dhe më futi në dhomën e grave të shtëpisë. Kur ia behën banorët, nisën të kontrollonin shtëpinë. E shoqja, doli e zemëruar dhe u bërtiti me të madhe duke i përzënë nga shtëpia. Shpëtova për pak.

Në shtëpinë e këtij burri qëndrova plot katër muaj, në një atmosferë të mrekullueshme mikpritjeje dhe respekti. Kur u qetësua gjendja, i kërkova të largohem drejt Bagdadit. Më ndihmoi të largohem i maskuar në një karvan dhe më pajisi me çdo gjë që kisha nevojë për këtë udhëtim. Që nga ajo ditë, kur mbërrita shëndosh e mirë, unë nuk e kam harruar mirësinë e atij burrë…
           
I lidhuri, iu drejtua duke i thënë: Unë jam personi për të cilin po flet dhe nisi t’i tregonte për një fitne që kishte ndodhur në Damask dhe akuzimin e tij për të, ndonëse ai nuk kishte asnjë faj as lidhje.

Pastaj i kërkoi që ta ndihmonte të mbërrinte tek disa prej shërbëtorëve të tij, që e kishin ndjekur deri në Bagdad dhe që ishin fshehur tek një familje e njohur e tij, që t’u linte ca porosi dhe amanete për familjen në Damask. Nuk donte gjë tjetër.
           
Abbasi u ngrit menjëherë dhe pasi e njohu mirë se ishte pikërisht ai, personi për të cilin po pyeste, e përqafoi, i zgjidhi duart dhe pasi u qetësua pak, u la dhe ndërroi teshat, e ndihmoi të ikte drejt shërbyesve të tij të fshehur, duke i dhënë me vete edhe një shumë të madhe me të holla.
           
Por, damaskeni i dha fjalën se nuk do të largohej nga Bagdadi, pa mësuar se mikut të tij nuk do t’i ndodhte asnjë e keqe nga kalifi.
           
Të nesërmen, Abbasi u bë gati, i bindur se ajo do të ishte dita e fundit e jetës së tij. Nuk vonoi dhe mbërritën njerëzit e Me’munit, që e morën me vete për te kalifi. Kur Abbasi hyri vetëm, Me’muni u ngrit në këmbë i zemëruar dhe bërtiti: Do ta pres kokën nëse më thua se të ka ikur i burgosuri!
           
Duke mos humbur kohë, Abbasi nisi t’i tregonte historinë e vërtetë dhe veprimin e tij. E përfundoi rrëfimin duke thënë: “Më fal, ose më vrit, por unë jam i qetë se ia shpërbleva mirësinë e tij të madhe me jetën time!”
           
Me’muni, që tashmë ishte qetësuar, kërkoi ta gjenin damaskenin dhe t’ia sillnin sa më parë, pasi ishte shumë i befasuar nga sjellja dhe kjo cilësi e tij. Abbasi, i habitur, i tregoi se ai vazhdon të jetë në Bagdad dhe se nuk do të largohet pa mësuar se miku i tij ka shpëtuar nga zemërimi i kalifit.
           
Me’muni, i habitur edhe më shumë nga kjo sjellje, e urdhëroi Abbasin të vraponte drejt mikut të tij dhe t’ia sillte menjëherë në prezencë…
           
Kur u takuan, Me’muni e nderoi me të madhe burrin besnik dhe pasi u njoh edhe më shumë me të, e ngarkoi si mëkëmbësin e tij në Damask…
           
E, sa herë vinte ndonjë mesazh nga Damasku, Me’muni i thoshte kryepolicit të tij: “Ja, një letër nga miku yt damasken!”[4]
          
Të dashurit e mi,

Ajo që desha të tërheq vëmendjen tuaj nëpërmjet kësaj ngjarjeje reale, është pikërisht cilësia e besës dhe ruajtja e amanetit në jetë. Sepse, ne muslimanët e kemi të shkruar në murin e vlerave të identitetit dhe personalitetit tonë, besën dhe ruajtjen e amanetit! Si jo, kur Zoti i gjithësisë na porosit në Kur’an: “All-llahu ju urdhëron që t'a kryeni amanetin tek të zotët e tij”[5] dhe tërheq vëmendjen tonë drejt një vendimi hyjnor të pakthyeshëm: “All-llahu nuk e do atë që është tradhëtar, gjynahqar”[6]
           
Teksa flasim dhe hedhim dritë sadopak rreth kësaj teme, shumë i goditur është hadithi profetik, në të cilin Resulull-llahu (a.s) i përgjigjet kështu, personit që e pyeti për kiametin: “Kur të humbet ruajtja e amanetit, atëherë prisni kiamietin!” Personi e pyeti sërish: Po si humbet ruajtja e amanetit? Zotëria i jonë (a.s) tha: “Kur çështja t’i lihet në dorë jofamiljarëve të saj, atëherë prisni kiametin!”[7]
           
Dhe më lejoni të ndalem tek hadithi i lartpërmendur. Ai është një mrekulli, që duhet t’i shërbejë secilit prej nesh për të ndrequr jetën e tij dhe për të kontribuar me tërë mundësitë që i janë dhënë, për të mos shkaktuar prishje në këtë botë, për të mos ndikuar në kiametin e amaneteve dhe besëlidhjeve të heshtura a të dëshmuara, që ka marrë përsipër!
           
A nuk është ky hadith ftesë për studentin, që të mos abuzojë me kohën e tij, të studiojë e të thellohet sa më shumë në dije, që nesër në jetë të ketë mjetet më të mira; dijen e saktë dhe thellimin në të, si mundësi ndërtimi dhe përparimi?
           
A nuk janë këto mësime të ruajtjes së amanetit, një thirrje e pastër, që secili prej nesh të përpiqet me sa të ketë mundësi, ta perfeksionojë punën e vet, drejt rritjes së cilësisë së jetës në këtë vend, të cilin e kemi në besë?
           
A nuk duhet të mendojë secili nga ne se me punën e tij, ka mundësi të rregullojë, ose të bëjë kiametin në detyrën që i është ngarkuar, si një amanet i shenjtë dhe një besë, për të cilën do të pyetet në ditën e llogarisë?
           
A nuk është cilësi e muslimanit largimi nga mashtrimi, nga vjedhja, nga abuzimi me punën e ngarkuar, nga neglizhenca ndaj detyrës, nga e nga...?
           
Dikur kanë thënë: “Ai që e humbet amanetin dhe e pranon tradhëtinë, i ka shkëputur lidhjet me fenë!”[8]

Dhe, më lejoni në fund të kësaj hytbeje, të sjell në vëmendjen tuaj transmetimin e sahabiut Auf ibn Malik (r.a), i cili thotë: “Ishim tek Profeti – nëntë, tetë a shtatë persona – kur na tha: “A po ia jepni besën të dërguarit të All-llahut?” Ne shtrimë duart dhe thamë: “Ta japim besën, o i dërguar i All-llahut!” Tha: “Të adhuroni All-llahun, mos t’i bëni shirk në asgjë, të falni pesë namazet, të dëgjoni dhe të bindeni (ndaj prijësve tuaj)” dhe, me zë të ulët tha një fjalë: “dhe të mos kërkoni asgjë nga njerëzit!”

Auf ibn Malik thotë: “Më vonë, kam parë disa nga ata që dhanë besën atë ditë, duke i rënë kamzhiku nga dora, duke mos kërkuar nga dikush prej njerëzve që t’ia japë”[9]

Islami, të dashurit e mi, është amanet mbi supet tona, ta mbrojmë me mirësjelljen tonë, ta dëshmojmë në jetën e përditshme me dije, zanate të perfeksionuara dhe korrektësi në kohë, t’ia mëkojmë fëmijëve dhe të rinjve tanë, si besëlidhja më e shenjtë e tokës me qiellin!

Vel-hamdu lil-lahi rabbil-alemine!

Imam Muhamed B. Sytari
Myfti i Zonës Shkodër
(Hytbe e mbajtur në xhaminë e fshatit Ura e Shtrenjtë)
Shkodër, më 8 maj 2015


[1] Kur’ani, El-Mu’minune: 8.
[2] Transmetuar nga Ebu Davudi.
[3] Udhëheqja e kalifit El-Me’mun (170-218 h.), ka zgjatur “njëzet vjet e pesë muaj e tre ditë” – Shejkh Muhammed El-Khudari, “Ed-Deuletul-Abbasijje”, botimi i tretë, Bejrut, 1997, f. 153.
[4] Hamdi Zemzem dhe Muhammed Abdurrahim, “El-mutekel-limetu bil-Kur’an ve kisasun ukhra”, botimi i dytë, Damask, 1990, f. 154-156.
[5] Kur’ani, En-Nisa: 58.
[6] Kur’ani, En-Nisa: 107.
[7] Transmetuar nga Imam Bukhariu.
[8] Ahmed Said Ed-Dixhevi, “Itmam fethul-Khal-lak fi mekarimil-akhlak”, botimi i parë, Damask, 1996, f. 89.
[9] Transmetuar nga Imam Muslimi.

 


“Ja, një letër nga miku yt damasken!”
“Ja, një letër nga miku yt damasken!”
“Ja, një letër nga miku yt damasken!”
“Ja, një letër nga miku yt damasken!”
“Ja, një letër nga miku yt damasken!”
“Ja, një letër nga miku yt damasken!”