Në rahmet të All-llahut, H. Hilmi Hoxha

Ditën e dielë, më 3 maj 2015, u nda nga jeta e kalimtare e kësaj bote në moshën 81 vjeçare, i nderuari z. Hilmi Hoxha, një besimtar i përkushtuar dhe një mësues i palodhur në rrugën e mësimit të leximit të Kur’anit, në xhami të ndryshme të Shkodrës.
           
Haxhi Hilmija, siç thirrej nga besimtarët frekuentues të xhamive të Shkodrës, sidomos ata të Parrucës, të Rusit dhe xhamisë “Ebu Bekër”, ishte një njeri i heshtur dhe shumë i pasionuar pas mësimit të leximit të Kur’anit.

Janë të panumërt nxënësit e tij, që mësuan leximin e Fjalës së All-llahut nga përkushtimi dhe këmbëngulja e tij, ashtu në heshtje dhe pa kërkuar e pranuar asnjëherë asnjë falënderim a mirënjohje nga dikush.
           
Në ceremoninë e xhenazes së tij, që u drejtua nga Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, u theksua se shembulli i H. Hilmi Hoxhës duhet të ngelet një model frymëzimi, sidomos për teologët, imamët dhe shërbyesit e ndryshëm në rrugën e gjallërimit të Thirrjes Islame në xhamitë e Shkodrës dhe përtej tyre.

Myftiu ngushëlloi familjarët e të ndjerit, duke thënë se ata duhet të ndjehen krenarë për babën e tyre dhe shembullin e lartë që ai la, pas largimit nga kjo botë. “Ai ishte një shërbyes i heshtur i Fjalës së All-llahut, prej atyre, që asnjëherë nuk dimë se ka kërkuar lëvdata a falënderime. Ishte modeli i njeriut asket e sakrifikues në rrugën e besimit dhe Fjalës së Zotit”- tha Myftiu.
           
Njëkohësisht, në talkinën e mbajtur nga H. Fejzi Zaganjori, imami i xhamisë së Rusit, shprehu nderimet dhe mirënjohjen e tij për këtë njeri të urtë dhe mësues të respektuar, që ka pasur një kontribut të shquar, sidomos me xhematin e xhamisë së Rusit, ku ka mësuar me dhjetëra nxënës, me një vullnet të pashembullt.
           
Më herët, H. Shukri Kapllan dhe imamët e pranishëm lexuan një “Jasin-i Sherif” për shpirtin e tij, si dhe bënë lutje që All-llahu ta pranojë në mëshirën e Tij dhe ta shpërblejë për shembullin dhe përkushtimin e tij në këtë botë.

 


Në rahmet të All-llahut, H. Hilmi Hoxha
Në rahmet të All-llahut, H. Hilmi Hoxha
Në rahmet të All-llahut, H. Hilmi Hoxha
Në rahmet të All-llahut, H. Hilmi Hoxha