Konferenca mbi etikën islame
të bashkëjetesës ndërfetare

Pasditen e së shtunës, më 2 maj 2015, Myftinia Shkodër në bashkëpunim me zyrën e Atasheut për Çështjet Fetare në Ambasadën e Turqisë, organizuan në sallën e konferencave të Medresesë "Haxhi Sheh Shamia", konferencën me temë: "Pejgamberi Muhammed (a.s) dhe etika e bashkëjetesës ndërfetare".

Fillimisht, të pranishmit patën mundësi të ndiqnin një film të shkurtër të përgatitur nga Dijanieti i Turqisë, në lidhje me vlerat e  bashkëjetesës në mesin e njerëzve, në diversitetin e tyre fetar, kulturor e përtej tyre.

Konferenca u përshëndet nga Myftiu i Zonës Shkodër Imam Muhamed Sytari, që u ndal në tre momente historike, që pasqyrojnë më së miri qëndrimin e Islamit dhe muslimanëve në raport me jomuslimanët; pritjen që Resulull-llahu (a.s) i bëri delegacionit të krishterë të Nexhranit, qëndrimin e Hz. Omerit (r.a) ndaj peshkopit të Kudsit, kur ky i fundit i propozoi të falej në kishë dhe deklaratën e mrekullueshme të Sulltan Mehmet Fatihut, që i garantoi të drejta të plota të krishterëve dhe objekteve të tyre të kultit.

Myftiu falënderoi prezencën e ambasadorit të Turqisë, z. Hidayet Bayraktar, koordinatorit të TIKA-s, prof. dr. Birol Çetin, si dhe koordinimin e atasheut z. Shaban Ishlek.

Përshëndeti edhe ambasadori i Turqisë në vendin tonë, z. Hidayet Bayraktar, që theksoi se këto tubime kanë një vlerë të madhe, ku pasqyrohet më së miri vlera dhe humanizmi i mësimeve të Islamit, në ruajtjen e harmonisë dhe vlerave më të mira të bashkëjetesës për njerëzimin.

I ftuar special i kësaj konference ishte studiuesi turk, prof. dr. Hysejn Yilmaz. Në kumtesën e tij, ai hodhi dritë mbi bazat e besimit dhe lidhjet e tij me marrëdhëniet e njeriut me tjetrin në jetë.

Prof. Yilmaz theksoi se Islami qëndron në një nivel të lartë, në përballjen e tij me diversitetin fetar dhe respektin ndaj njeriut, si krijesa më e përsosur e Zotit.

Në fund, përshëndeti edhe atasheu z. Shaban Ishlek, që shprehu falënderimet dhe mirënjohjen e tij për këtë organizim dhe bashkëpunimin me Myftininë e Shkodrës.

 


Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare
Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare
Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare
Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare
Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare
Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare
Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare
Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare
Konferenca mbi etikën islame të bashkëjetesës ndërfetare