U përkujtua 160 vjetori i lindjes
së H. Ali Ulqinakut

Ditën e shtunë, më 25 prill 2015, Bashkësia Islame e Ulqinit zhvilloi një simpozium në përkujtim të 160 vjetorit të lindjes së dijetarit të shquar Hafiz Ali Ulqinaku.
           
Në këtë simpozium referuan studiues të ndryshëm nga Ulqini, Podgorica, Lezha, Shkodra e Prishtina, të cilët nxorën në pah vlerat e mëdha diturore të H. Ali Ulqinakut, si një dijetar i urtë, prijës drejt vlerave islame dhe harmonisë kombëtare.
           
U fol për vlerën e abetares dhe fjalorëve të tij, pa përmendur kryeveprën që e bëri të njohur gjithandej H. Ali Ulqinakun, Mevludi Sherifi, përkthimi me përshtatje nga osmanishtja, si një vepër e trashëguar brez pas brezi ndër shqiptarë etj.
           
Në dy seancat e këtij simpoziumi referuan: Mr. Ali Bardhi, “Hafiz Ali Ulqinaku në dokumentat e Arkivit Osman të Kryeministrisë në Stamboll”, Imam Muhamed Sytari, “Thirrja Islame në Mevludin e H. Ali Ulqinakut – krahasime me vargjet e Hafiz Jusuf Këlmendit dhe Sheh Ahmed Shkodrës”, Mark Vuji, “Vlerat e sistemit të punës së Hafiz Ali Ulqinakut në fushën e përkthimeve dhe të studimeve gjuhësore”, Dr. Maksut Haxhibrahimi, “Jeta dhe vepra e Hafiz Ali Ulqinakut”, Arben Halluni, “Shkodra në nderim të dijetarëve”, Ali Lunji, “Jeta dhe vepra e Hafiz Ali Ulqinakut”, Dr. Nail Draga, “Ulqini në kohën e Hafiz Ali Ulqinakut, qspekte socio-demagrofike”, Nusret Cenaj, “Vlera edukative e  Mevludit të Hafiz Ali Ulqinakut”, Omer Kajoshaj, “Hafiz Ali Ulqinaku në ditët tona” dhe Ismet Karamanaga, “Hafiz Ali Riza Ulqinaku, figurë me përmasa kombëtare”.
           
Në përfundim të referatit të tij, Myftiu i Shkodrës i dhuroi Kryeimamit të Ulqinit, Ali ef. Bardhi një gjurmë të kaligrafisë dhe vulës së H. Ali Ulqinakut.           

Ndërkohë, në emër të organizatorëve, iu propozua komunës së Ulqinit që Qendra Kulturore e këtij qytetit të mbajë emrin e dijetarit të madh Hafiz Ali Ulqinaku.

 


U përkujtua 160 vjetori i lindjes së H. Ali Ulqinakut
U përkujtua 160 vjetori i lindjes së H. Ali Ulqinakut
U përkujtua 160 vjetori i lindjes së H. Ali Ulqinakut
U përkujtua 160 vjetori i lindjes së H. Ali Ulqinakut
U përkujtua 160 vjetori i lindjes së H. Ali Ulqinakut
U përkujtua 160 vjetori i lindjes së H. Ali Ulqinakut