Aktivitet fetaro-kulturor
më  nxënësit e xhamive të Shkodrës

Myftinia Shkodër në kuadër të aktiviteteve të përkujtimit të Pejgamberit Muhammed (a.s) organizoi ditën e shtunë, më 14 mars 2015, në xhaminë e Parrucës një  aktivitet të madh fetaro-kulturor me nxënës dhe nxënëse të kurseve fetare që zhvillohen pranë xhamive të rrethit Shkodër.

Merrnin pjesë rreth 500 nxënës, të shoqëruar me imamët–mësuesit e tyre,  prindër, xhematë nga xhamitë pjesëmarrëse, të cilët kishin mbushur plot xhaminë si një ditë xhumaje.

Pas hapjes me lexim nga Kur’ani famëlartë, përshëndeti teologu Arben Halluni, përgjegjës i arsimit pranë  Myftinisë Shkodër, i cili gjatë përshëndetjes falënderoi Allahun (xh.sh) dhe të gjithë bashkëpunëtorët e organizimit të këtij aktiviteti me vlera të larta arsimore, kulturore dhe edukative. Ai tha se këto veprimtari kanë për qëllim më shumë se kurrë afrimin e brezit të ri në shtëpitë e Allahut, si garanci për të shpëtuar njeriun e çdo moshe nga humbja e besimit, nga prishja e moralit dhe e personalitetit të njeriut. Teologu Halluni theksoi se, xhamitë janë vatër ku fëmijët dhe të rinjtë tanë mësojnë frymën e vërtetë dhe të drejtë islame, parimet e dashurisë në mes njerëzve, paqes dhe harmonisë me të gjitha krijesat e Krijuesit të gjithësisë.

Më pas programi vijoi nga kori i nxënësve më këndimin e salavateve, ilahive, recitimeve për Profetin e Islamit, lexim të Mexhlis-Hadith (porosive profetike), një traditë e re kjo e Myftinisë Shkodër për të tërhequr vëmendjen e besimtarëve rëndësinë dhe vlerën që kanë mësimet profetike në jetën e myslimanit etj.

Gjithashtu gjatë këtij aktiviteti u zhvillua edhe një konkurs fetar midis xhamive pjesëmarrëse dhe në fund një nga nxënësit lexoi hytben e lamtumirës  të dërguarit të Allahut, Muhamedit (a.s).

Disa xhami që morën pjesë më nxënësit e tyre në këtë aktivitet janë, xhamia: Parrucë, Tophanë, Rus, Kiras, Boks, Dragoç, Kullaj, Bardhaj, Mes-Myselim, Fshati i Ri, Gur i Zi, Golem, Shirq, Muriqan, Luarëz, Vukatanë dhe Barbullush.

Aktivitete të tilla do të zhvillohen edhe në të ardhmen me xhamitë e tjera që kanë kurse të mësim-besimit islam.

 


Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
 Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës 
Aktivitet fetaro-kulturor më nxënësit e xhamive të Shkodrës