U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve
dhe këshillave të Myftinisë Shkodër

Ditën e shtunë, më 21 shkurt 2015, Myftinia Shkodër ka organizuar Konferencën e IV-t të imamëve dhe këshillave të xhamive të saj.
 
Konferenca nisi me leximin e një pjese kur’anore nga imami Nadi Braqi. Më pas, teologu Altin Loshi prezantoi qëllimet e Konferencës dhe ftoi Myftiun e Shkodrës, Imam Muhamed Sytari për fjalën e rastit.
 
Në fjalën e tij, Myftiu theksoi se realitetet e sotme shqiptare dhe ato globale, kanë përherë e më shumë nevojë për prijës të dalluar fetarë, larg mendësive të ngurta, interpretimeve të cunguara, të thata e jo optimiste për jetën, të sotmen dhe të ardhmen; e afërt a të largët.
 
Ai theksoi se prijësit e sotëm fetarë duhet të mësojnë nga gabimet e klerit në Evropë, që çoi në përplasjen e fesë dhe shkencës, përplasje që solli afetarizmin dhe laicitetin e Evropës. Njëkohësisht përsëriti sihariqet e të parëve, që dëshmojnë se ky shekull është shekulli i Islamit!
 
Njëkohësisht, solli mendimet e disa prej prijësve të shquar të mendimit dhe Thirrjes Islame në botë, duke theksuar se imamët e sotëm kanë shumë për të bërë për të justifikuar përgjegjësinë e madhe që mbajnë mbi supe.
 
Konferenca u përshëndet edhe nga Myftiu i Malësisë së Madhe, H. Edmir Smajlaj, që vlerësoi këtë organizim të Myftinisë Shkodër dhe dha udhëzimet e tij drejtuar imamëve të pranishëm, me qëllim rritjen e angazhimeve në shërbim të mësimeve të fesë dhe përhapjes së tyre në forma nga më të larmishmet.
 
Më pas, punimet e Konferencës vazhduan me referatet e mbajtura nga imamë dhe teologë, sipas këtij program:
 
“Imami – paqtues dhe mbrojtës i unitetit në komunitet”
Idmir Plaku - imam, xhamia “Ebu Bekër”
 
“Imami – studiues dhe hulumtues në rrethin e tij dhe përtej”
Lavdrim Hamja - imam, xhamia e “Dy Vajzave”
 
“Eksperienca në marrëdhënie me xhematin”
Naim Drijaj - imam, xhamia Parrucë
 
“Arsimimi dhe edukimi i brezit të ri me frymën islame”
Arben Halluni - sektori i arsimit, kulturës dhe medias
 
“Imami dhe rinia, bashkëveprues drejt të mirës”
Bashkim Bajraktari - imam, xhamia Perash
 
Në përfundim u vlerësua kontributi i dhënë nga imamët e Shkodrës gjatë këtyre 25 viteve dhe u theksua se ky vit, në të cilin përkujtojmë 25 vjetorin e rilejimit të fesë, do të jetë dëshmitar i organizimeve të larmishme në rrugën e përhapjes së dritës së besimit në shoqërinë tonë.

 


U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër
U zhvillua Konferenca e IV-t e imamëve dhe këshillave të Myftinisë Shkodër