Trajnim shkencor
për imamë të Myftinisë Shkodër

Paraditen e së shtunës, më 17 janar 2015, në ambjentet e Universitetit “Bedër”, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë (Drejtoria e Burimeve Njerëzore), në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Islame të Universitetit “Bedër”, organizuan trajnimin me temë “Islami dhe komunikimi në publik”, me grupin e parë të imamëve të Myftinisë Shkodër.
 
Në këtë trajnim morën pjesë nënkryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Bujar Spahiu, drejtori i Burimeve Njerëzore, z. Dorian Demetja, kryevaizi i Shqipërisë, Lauren Luli, drejtori i Qendrës së Studimeve Islame në Universitetin “Bedër”, z. Atakan Derelioglu etj.
 
Aktiviteti shkencor u çel me këndimin e disa ajeteve kur’anore nga studenti indonezian, Zarfi Rizal.
 
Drejtori i Qendrës së Studimeve Islame, z. Atakan Derelioglu, falënderoi imamët për pjesëmarrjen dhe hodhi dritë mbi vlerën dhe rëndësinë e komunikimit në botën e teknologjisë.
 
Nënkryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë z. Bujar Spahiu në fjalën e tij foli për vlerat e thirrjes në Islam dhe dallimet midis kumtimit dhe thirrjes. “Kumtimi është një tërheqje vemëndjeje dhe një rrugë për shpëtim, një përgjegjësi që realizohet me fjalë dhe vepra”- tha z. Bujar Spahiu.
 
Kryevaizi i Shqipërisë, z. Lauren Luli u ndal tek rëndësia e këtyre trajnimeve dhe format e kumtimit. “Profeti (a.s) kumtimit të Islamit i jepte një rëndësi të veçantë. Mendoj se këto seminare do të jenë tepër me vlerë për të përmbushur mangësitë tona, që ta përcjellim sa më qartë mesazhin hyjnor”, u shpreh ai.
 
Ndërkohë, në fjalën e tij, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, tha se thirrja në Islam duhet të karakterizohet nga urtësia dhe mirëpërdorimi i mjeteve të saj, që lidhen edhe me rrethanat. Myftiu theksoi se është me rëndësi të madhe të kuptohet niveli intelektual i njerëzve me të cilët komunikojmë dhe i ftojmë drejt vlerave të fesë tonë. “Imami duhet të ketë elasticitetin e komunikimit, si dhe të njohë mirë rregullat e urtësisë dhe mentalitetin dominues në shoqëri”, tha Myftiu.
 
Arti i të folurit në publik u trajtua nga përgjegjësi i Departamentit të Shkencave të Komunikimit, z. Ramadan Çipuri. Ai foli mbi metodikat e të shprehurit dhe përcjelljes me sukses të mesazhit tek publiku. “Improvizimi i çastit në dhënien e mesazheve fetare nuk është shumë i sygjeruar. I parapregadituri është ai që ndikon më shume dhe e përcjell mesazhin më qartë”, tha ndër të tjera Çipuri.
 
Gjatë trajnimit, përgjegjësi i Departamentit të Shkencave Islame, Dr. Selman Kuzu foli mbi metodikat e thirrjes në Islam. “Shembulli ynë për kumtim fetar është Profeti (a.s). Ato që ne themi duhet t’i nxjerrim nga thellësia e zemrës, dhe në një mënyrë sa më të sinqertë”, tha Kuzu.
 
Edhe Dr. Muhammed Muteveli, pedagog në Universitetin “Bedër”, dha udhëzime mbi metodat e kumtesës dhe karakteristikat e kumtuesit.
 
Para mbylljes së këtij trajnimi, rektori i U. “Bedër”, Dr. Ferdinand Gjana, përshëndeti pjesëmarrësit dhe i informoi ata në lidhje me Universitetin, arritjet dhe objektivat e tij për të ardhmen.
 
Në fund u shpërndanë edhe certifikatat përkatëse të këtij trajnimi plot dobi dhe vlera intelektuale, shkencore dhe teologjike.

Me përshtatje nga: www.kmsh.al

 


Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër
Trajnim shkencor për imamë të Myftinisë Shkodër