Bashkëbisedim me temë:
“Përse kjo frikë nga Islami?”

Paraditën e së shtunës, më 10 janar 2015, në një ambient të ngrohtë intelektual, në mesin e teologëve, imamëve, intelektualëve dhe aktivistëve të Myftinisë Shkodër, është organizuar promovimi i dy botimeve të reja me titull: “Përse kjo frikë nga Islami?”, nga Dr. Muhammed Said Ramadan El-Buti dhe Xheudet Said, si dhe: “Reformatori i madh Umer ibn Abdulazizi”, nga Dr. Jusuf El-Karadavi.
 
Në fjalën e tij hapëse, teologu Arben Halluni, ka theksuar se në atmosferën e ngrohtë të Muajit të Begatë, në të cilin përkujtohet Lindja e Hz. Muhammedit (a.s) dhe vitit jubilar të 25 vjetorit të lirisë së besimit, vjen dhe ky aktivitet, që përkon edhe me daljen në qarkullim të dy botimeve të reja të Myftinisë Shkodër.
 
Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, në fjalën e tij, ka thënë se realitetet me të cilat po përballet njerëzimi, në çdo cep të botës, dëshmon për dhunë, terror, vrasje të njerëzve të pafajshëm, varfëri e skamje, uri e islamofobi, për të cilën ne nuk jemi të kënaqur dhe lutemi për qartësimin dhe shërimin e saj.
 
Njëkohësisht, Myftiu i është referuar edhe ndodhive të ditëve të fundit në Francë, ku ka përmendur se qëndrimi i institucionit të muslimanëve shqiptar (KMSh) ka qenë shumë korrekt dhe i menjëhershëm, duke dënuar çdo lloj shfaqje të terrorit, pavarësisht situatave dhe shkaqeve, që mbeten objekt debati e komentesh, jashtë këtij takimi.
 
Në këtë situatë, - ka vazhduar Myftiu, ku një valë islamofobe, duket se ka nisur të përfshijë Evropën e cepa të ndryshëm të botës, përfshi edhe vendin tonë, ku jemi befasuar edhe me shkrime dhe deklarata, që do t’i kishte zili edhe Marksi, detyra e jonë është që të dëshmojmë besimin dhe kulturën tonë islame, në jetën e përditshme, si përçues të denjë të mësimeve të Kur’anit dhe traditave të Hz. Muhammedit (a.s). Këto mësime nuk janë ato, për të cilat flitet dhe dëgjohet sot, edhe nga qarqe intelektuale, që u mungon njohuria e duhur dhe thellimi në këto çështje.
 
Myftiu ka folur edhe për shqetësimin e tij, të cilin ia ka ngritur edhe Kryetarit të Bashkisë Shkodër, për mos respektimin e ekuilibrave fetarë në Shkodër, ku sërish ka përmendur edhe provokimin fetar të ndodhur me 26 dhjetor 2014 në xhaminë e Sulltan Mehmet Fatihut, në kalanë e Shkodrës.
 
Ndërkohë në fjalën e tij, thirrësi islam Lavdrim Hamja, pasi ka falënderuar të pranishmit për pjesëmarrjen e tyre, ka hedhur dritë mbi dy botimet e tij të fundit dhe është ndalur te shpjegimi i konceptit të kalifit në Islam.
 
Ai është ndalur më konkretisht te modeli i reformatorit dhe prijësit të madh islam, Umer ibn Abdulaziz, që konsiderohet si një udhëheqës i drejtë, i ndershëm, largpamës dhe asket, në ditët e të cilit, kalifati islam arriti mirëqenie të madhe dhe drejtësi të pashembullt, sidomos me jomuslimanët, të drejtat e të cilëve ishin të garantuara dhe të mbrojtura me ligje konkrete.
 
Aktiviteti ka vijuar edhe me biseda të shumta dhe ndërhyrje, që kanë nxjerrë në pah rëndësinë e këtyre botimeve dhe nevojën e angazhimit për të punuar sa më shumë në rrugën e përhapjes së mësimëve të Kur’anit dhe traditave profetike në realitetet shqiptare.

 


Bashkëbisedim me temë: “Përse kjo frikë nga Islami?”
Bashkëbisedim me temë: “Përse kjo frikë nga Islami?”
Bashkëbisedim me temë: “Përse kjo frikë nga Islami?”
Bashkëbisedim me temë: “Përse kjo frikë nga Islami?”
Bashkëbisedim me temë: “Përse kjo frikë nga Islami?”
Bashkëbisedim me temë: “Përse kjo frikë nga Islami?”
Bashkëbisedim me temë: “Përse kjo frikë nga Islami?”