Misioni universal i Hz. Muhammedit (a.s)
në Tv1 Channel

Ditën e xhuma, më 9 janar 2015, nëpërmjet ekranit të Tv1 Channel, Myftinia Shkodër organizoi një bashkëbisedim fetar, ku pyetjeve të përgatitura nga teologu Arben Halluni, iu përgjigj thirrësi islam Lavdrim Hamja.
 
Në qendër të këtij emisioni special ishte përkujtimi i dërgesës profetike të Hz. Muhammedit (a.s), misionit dhe porosive të tij për njerëzimin.
 
Thirrësi islam, Hamja foli për rëndësinë e përkujtimit të Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s) dhe aktivitet që po zhvillon Myftinia Shkodër, në kuadër të përkujtimit të kësaj dite të shënuar, jo vetëm për besimtarët, por për mbarë njerëzimin, duke ditur se profeti Muhammed (a.s) u dërguar mëshirë për mbarët botët, siç thotë edhe Zoti (xh.sh) në Kur'an: "Ne, nuk të dërguam ty (o Muhammed), veçse mëshirë për mbarë botët”.
 
Pyetjes se, çfarë do të thotë: “Muhammedi (a.s), mëshirë e dhuruar për gjithësinë”, thirrësi islam Lavdrim Hamja iu përgjigj, se me ardhjen e Pejgamberit (a.s), bota u ndriçua, sepse e nxori njerëzimin nga errësira e adhurimit të idhujve të pajetë, për tek drita e adhurimit të një Zoti të vetëm. U mësoi njerëzve moralin e bukur dhe fisnik. I largoi nga veset e ulëta shtazore, imoralitetit, dhunës, vrasjes etj.
 
Ai theksoi, se pasimi i profetit Muhammed (a.s) konsiston në pasimin e tij në moralin e bukur dhe virtytet e larta, sepse në këtë mënyrë quhem pasues të denjë të tij.
 
Ndërsa, pyetjes se si i komenton ngjarjet terroriste të ndodhura së fundmi në Francë? Thirrësi islam Hamja, iu përgjigj se Islami dënon çdo akt dhune prej kujtdo qoftë, veçanërisht dhunës në emër të fesë. Ndërkohë, ai theksoi se liria e fjalës nuk duhet të përdhosë figurën dhe dinjitetin e askujt në botë, sepse liria e njeriut përfundon tek cënimi i lirisë së tjetrit.

 


Misioni universal i Hz. Muhammedit (a.s) në Tv1 Channel
Misioni universal i Hz. Muhammedit (a.s) në Tv1 Channel
Misioni universal i Hz. Muhammedit (a.s) në Tv1 Channel