Tribuna fetare: "Shembulli dhe Mëshira
e Hz. Muhammedit (a.s)"

Ditën e shtunë, më 12 rebiul-evel 1436, që korespondon me datën 3 janar 2015, në ditën e përkujtimit të Lindjes së Begatë të Hazreti Muhammedit (a.s), Myftinia Shkodër ka nisur serinë e aktiviteteve, në përkujtim të mesazhit dhe personalitetit të Vulës së dërguarve të All-llahut, Hz. Muhammedit (a.s).
 
Pas namazit të mesditës, në xhaminë e re të “Dy Vajzave”, është organizuar një tribunë fetare për motrat muslimane, me temë: “Shembulli dhe Mëshira e Hz. Muhammedit (a.s)”.
 
Aktiviteti ka nisur me një historik të shkurtër të xhamisë së re dhe shkakut të emërtimit të saj, si “Xhamia e Dy Vajzave”, në kujtim të dy studenteve kuvajtiane, që humbën jetën në një aksident automobilistik.
 
Më pas, teologia Ferzet Ndoja, ka folur mbi shembullin e mëshirës së Hz. Muhammedit (a.s), në raport me njerëzit dhe mbarë krijesat e Zotit. Në fjalën e saj, vaizja e nderuar ka hedhur dritë mbi disa aspekte të kësaj mëshire, duke vënë theksin te nevoja që ka sot shoqëria shqiptare për të reflektuar modelin e humanizmit dhe mëshirës së të dërguarit të All-llahut, në jetë.
 
Në ligjëratën e dytë, teologia Zamira Bushati, ka folur mbi nevojën që ka studimi i jetës së Profetit Muhammed (a.s), si një ftesë hyjnore, që nxit besimtarët për të pasur shembullin më të mirë në jetë, atë të Hz. Muhammedit (a.s). Në ligjëratën e saj, ka hedhur dritë edhe mbi vlerën që ka shtimi i salavatit në jetë, si një garanci suksesi dhe mirësie për praktikuesit e tij.
 
Aktiviteti ka vijuar me recitime dhe lutje, të zhvilluara me xhemat, që kanë krijuar emocione të bukura dhe kënaqësi shpirtërore, të dëshmuar në mesin e besimtareve të pranishme në xhami.
 
Në fund të aktivitetit, për të pranishmet është shpërndarë broshura e re e botuar nga Myftinia Shkodër, me rastin e Mevludit të sivjetshëm.

 


Tribuna fetare për motrat muslimane: “Shembulli dhe Mëshira e Hz. Muhammedit (a.s)”
Tribuna fetare për motrat muslimane: “Shembulli dhe Mëshira e Hz. Muhammedit (a.s)”
Tribuna fetare për motrat muslimane: “Shembulli dhe Mëshira e Hz. Muhammedit (a.s)”
Tribuna fetare për motrat muslimane: “Shembulli dhe Mëshira e Hz. Muhammedit (a.s)”
Tribuna fetare për motrat muslimane: “Shembulli dhe Mëshira e Hz. Muhammedit (a.s)”
Tribuna fetare për motrat muslimane: “Shembulli dhe Mëshira e Hz. Muhammedit (a.s)”