Xhamia te Ura e Bunës, drejt përfundimit

Ditën e hënë, më 22 dhjetor 2014, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, ka zhvilluar një inspektim të gjendjes së punimeve për ndërtimin e xhamisë së re te Ura e Bunës.
 
Punimet e kësaj xhamie kanë arritur në një fazë të dëshiruar, ku tashmë forma e objektit është më evidente dhe treguese e një faltoreje të shumëpritur për krejt komunitetin dhe Myftininë Shkodër.
 
Myftiu ka vlerësuar sërish se rindërtimi i xhamive në vendet, ku ato ekzistonin para shkatërrimit në vitin 1967, është një domosdoshmëri për rikthimin e Shkodrës në origjinën e vet shpirtërore.
 
Myftiu theksoi se edhe në këtë vend ka pasur përherë një xhami, që thërriste besimtarët e kësaj zone drejt identitetit të tyre fetar dhe angazhimit me Dritën e Kur’anit dhe Fjalët e Hz. Muhammedit (a.s).
 
Tashmë, që xhamia po ndërtohet dhe minareja e saj e bukur bën shenjë nga çdo cep i Shkodrës, amaneti i shekujve duket se po shkon në vendin e tij, falë mbarësisë me të cilën All-llahu ka begatuar punën dhe angazhimin e bamirësve muslimanë shkodranë, që në koordinim me Myftininë Shkodër, kanë realizuar dhe po realizojnë vepra të bukura dhe të dobishme për komunitetin, si kjo xhami e re dhe e bukur.
 
Myftiu ka falënderuar kontributin e biznesmenit Gani Kryeziu, i cili është angazhuar për ta ndërtuar këtë xhami nga pasuria e tij, në shenjë përkushtimi ndaj besimit dhe fesë islame.
 
Me këtë rast, Myftinia Shkodër lutet për mbarësinë dhe suksesin e të gjithë atyre besimtarëve të ndërgjegjshëm për rëndësinë e kontributit në rrugën e ringjalljes së fesë islame në Shkodër dhe përtej saj.
 
Myftinia Shkodër nxit afrimin e kontributeve të biznesmenëve dhe besimtarëve muslimanë, në rrugën e gjallërimit të mëtejshëm të jetës fetare dhe infrastrukturës së besimit dhe fesë islame në qytetin e Shkodrës.

 


Xhamia te Ura e Bunës, drejt përfundimit
Xhamia te Ura e Bunës, drejt përfundimit
Xhamia te Ura e Bunës, drejt përfundimit
Xhamia te Ura e Bunës, drejt përfundimit