Hytbeja: "Dhikri, si zgjidhje"

Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, mbajti të xhumanë, më 21 nëntor 2014, hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës, ku foli mbi vlerat e dhikrit në jetën e përditshme të njeriut. 

Myftiu theksoi se të gjithë ata që ankohen se jetojnë me stres, plogështi, mungesë bereqeti, trazira etj, e kanë një zgjidhje të padiskutueshme për të ndryshuar këto realitete të zymta: disiplinimin në përmendjen sistematike të All-llahut (xh.sh) në jetën e tyre.

Ai faktoi se dhikri është esenca dhe thelbi i adhurimit dhe se besimtari, që e mëson veten e tij me disiplinën e dhikrit, në të vërtetë edukohet për të jetuar në harmoni me qetësimin e zemrës dhe shpirtit, që Zoti ka garantuar për ata që kërkojnë pëlqimin e Tij nëpërmjet dhikrit.

Ai tha se familja e sotme muslimane shqiptare ka nevojë të madhe për të bërë dhikër, për t'iu kthyer bereqeti dhe mirësitë hyjnore në përditshmërinë e marrëdhënieve familjare dhe përtej tyre.

Njëkohësisht, Myftiu kërkoi nga besimtarët që ta shfrytëzojnë xhaminë edhe për t'u tubuar në mexhlise dhikri, si një traditë e brezave të parë të sahabëve dhe pasuesve të tyre dhe si nj mundësi afrimi me Zotin, nëpërmjet respektimit të ftesës që Ai i ka drejtuar besimtarëve për ta përmendur sa më shumë.

 

youtube:


Hytbeja: "Dhikri, si zgjidhje"
Hytbeja: "Dhikri, si zgjidhje"
Hytbeja: "Dhikri, si zgjidhje"
Hytbeja: "Dhikri, si zgjidhje"