Gjallërimi i jetës fetare,
Myftiu mbledh imamët e qytetit

Pasdrekën e së martës, më 28 tetor 2014, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, zhvilloi një takim pune me imamët e qytetit. Në këtë takim pune, Myftiu diskutoi me imamët e pranishëm nevojën e gjallërimit të jetës fetare në xhamitë e qytetit të Shkodrës dhe përtej tyre, si dhe kërkoi angazhim maksimal në shërbimet e tyre plot përkushtim, në rrugën e gjallërimit të xhamive dhe jetës fetare në to.
 
Në këtë takim u diskutua edhe për nismën e re të lëvizjes së hatibëve të qytetit në xhamitë e qytetit, duke nisur nga e xhumaja e ardhshme dhe deri në fund të vitit diellor 2014. Myftiu theksoi se kjo nisëm, do të ketë vlerat e saj, duke bërë të mundur lëvizjen dhe qarkullimin e imamëve nga njëra xhami në tjetrën, në rrugën e forcimit të harmonisë dhe bashkëpunimit në mesin e muslimanëve të Shkodrës dhe përhapjes së mesazheve të pjekura nga minberet tona.
 
Myftiu kërkoi nga imamët që datat e shënuara fetare, ngjarjet dhe personazhet e qytetërimit islam shqiptar, të jenë objekt vlerësimi edhe në hytbet e xhumasë. Me këtë rast, Myftiu iu referua muajit nëntor, ku theksoi se në këtë muaj, duhet vlerësuar personaliteti dhe kontributi i Haxhi Vehbi Dibrës dhe i hoxhallarëve të shquar atdhetarë, kontributi i të cilëve fshihet, si të mos ishin ata që realisht ishin; udhëheqësit shpirtërorë të kombit shqiptar!
 
Myftiu tha se gjurma e Myftiut të madh të shqiptarëve, që firmosi fetvanë e formimit të shtetit të ri shqiptar, nuk mund të fshihet nga asnjë politikë tjetërsimi! Njëkohësisht tha se me rastin e 100 vjetorit të Shqipërisë, të gjithë ishim dëshmitarë sesi u anashkalua emri i nderuar i Haxhi Vehbi Dibrës nga pushtetarët e vendit dhe institucionet tona.
 
Në këtë takim kishte edhe diskutime rreth larmisë së mundshme të aktivitetit islam, ku imamët mund të japin kontributin e tyre në shërbim të vlerave islame, si me ligjërata, shkrime e përkthime, si dhe në emisionin e ri të Myftinisë Shkodër në Radio Jehona, “Ora e xhumasë”.

 


Gjallërimi i jetës fetare, Myftiu mbledh imamët e qytetit
Gjallërimi i jetës fetare, Myftiu mbledh imamët e qytetit
Gjallërimi i jetës fetare, Myftiu mbledh imamët e qytetit