Janë të ndryshëm, por kanë Një Thirrje...

Atmosfera e pas namazit të akshamit të kësaj nate, në terracën e Haremit Sherifë, ngjan me një tubim të paqtë, ku njerëz të panumërt, lëvizin në mërmëritje, duke i buzëqeshur njëri-tjetrit. Nuk njihen. Edhe pse nuk e dijnë gjuhën e njëri-tjetrit, ata komunikojnë në harmoni të plotë, duke i dëshiruar njëri-tjetrit paqe e mirësi, nëpërmjet Selamit, që mbizotëron kudo. Edhe fjala: "haxhi" dëgjohet në çdo vend. Ngjan me një fjalëkalim, që nuk mbahet sekret. Askush nuk e keqpërdor. Lakohet në të gjitha gjuhët...

Nga nuk janë. Nga nuk kanë ardhur. Tamam, siç i përshkruan Vetë Zoti në Kur'an: "nga thellësitë e largësive". Grupe-grupe, kalojnë bri njëri-tjetrit; ca në drejtim të Qabes, ca në tavaf e lutje, ca në namaz e lexim Kur'ani, ca me një libër duashë në dorë e tesbihë...

Vijnë nga Suedia, Zvicra, Austria, Omani, Amerika, Hollanda, Pakistani, Turqia, India, Shqipëria, Siria, Libia, Kina, Kosova, Kanadaja, Iraku, Irani, Srilanka, Indonezia, Burkina Faso, Çeçenia, Italia, Nigeria, Tailanda, Somalia, Rusia, Palestina, Jordania, Egjipti, Jemeni, Kazakistani, Taxhikistani, Franca, Uzbekistani, Afganistani, Rumania, Sudani, Algjeria, Bangladeshi, Anglia, Azerbaxhani... Janë nga shtete e kombësi pa fund, që Selami, bri Qabes së Dritshme, i bën një ymet të vetëm, me një Thirrje të lashtë, sa lashtësia e vetë jetës mbi tokë!

Janë të ndryshëm, por kanë Një Thirrje... Janë të rinj, të moshuar, të tejshkuar në moshë, fëmijë e foshnja, burra e gra, të bardhë e të zi.., janë të ndryshëm, por kanë Një Thirrje...

Për një moment, pas thirrjes së imamit, krejt dallimet shkrihen e lihen pas krahëve, teksa thirrja "All-llahu ekber", si pelerinë paqeje, i përfshin të gjithë sa janë. Qetësia, teksa kombësitë, moshat e ngjyrat janë rreshtuar në një vijë të drejtë, nis të dëshmojë nga zemra e secilit: "All-llahu është më i madhi"...

Janë të ndryshëm, por kanë Një Thirrje... Edhe unë i përkas kësaj Thirrjeje.

 

Muhamed B. Sytari,
Mekë, 28 shtator 2014.

 


Janë të ndryshëm, por kanë Një Thirrje...