Hytbeja e xhumasë: “Nuk ka dhunë në fé”

Nga minberi i xhamisë së Parrucës, të xhumanë, më 12 shtator 2014, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari ka folur sot, rreth temës: "Nuk ka dhunë në fé".
 
Nëpërmjet argumenteve teologjike dhe argumenteve historike, Myftiu bëri thirrje që njerëzit të mos ndikohen nga propaganda e dendur antiislame e kohëve të fundit, që ka për qëllim ta prezantojë Islamin si një realitet, me të cilin ai nuk ka asnjë lidhje dhe prej të cilit është krejtësisht i pastër.
 
Myftiu tha se argumentet kur'anore dhe tradita profetike, janë dëshmuesi më i mirë që vërtetojnë se Islami nuk është përhapur me dhunë dhe shpatë, me gjak e kërcënime, përkundrazi, edhe vetë historianët perëndimorë, nëpërmjet hulumtimeve të tyre objektive kanë vërtetuar se bota nuk ka njohur ndonjëherë çlirimtarë më të mëshirshëm sesa muslimanët.
 
Myftiu bëri thirrje që muslimanët të distancohen nga dhuna dhe cytjet drejt saj dhe të dëshmojnë moralin e tyre të vërtetë fetar, që të fshihet një herë e mirë kjo propagandë e ulët, që ka për qëllim njollosjen e Islamit dhe muslimanëve në trojet shqiptare, si kudo në botë.
 
Në hytben e kësaj xhumaje, ndër të tjera Myftiu theksoi se: “Faktin e ruajtjes së shpirtrave dhe jetëve të jobesimtarëve, kur muslimanët kishin mundësi veprimi, e vërteton edhe fakti se: “I Dërguari (a.s), dëshiroi të rikthehej në Mekkë, pa u prekur asnjë jetë e pa u derdhur asnjë pikë gjaku” dhe kështu ndodhi. Historia vërteton se Hz. Muhammedi (a.s) urdhëroi komandantët e tij, që kur të hynin në Mekkë: “Të mos vrisnin njeri…”.”

 


Hytbeja e xhumasë: “Nuk ka dhunë në fé”
Hytbeja e xhumasë: “Nuk ka dhunë në fé”
Hytbeja e xhumasë: “Nuk ka dhunë në fé”