Në rrugë të mbarë dy xhami të reja
në qytetin e Shkodrës

Paraditën e së mërkurës, më 20 gusht 2014, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, ka zhvilluar një inspektim në terren, për të parë nga afër ecurinë e ndërtimit të dy xhamive të reja, në lagjen Dudas dhe tek vakëfi i Shaban Efendisë.
 
Gjatë këtij inspektimi, Myftiu ka ndjekur nga afër ecurinë e ndërtimit të dy xhamive të reja, që ditë pas dite po marrin formën e tyre më të mirë, duke e zbukuruar qytetin e Shkodrës edhe me dy xhami të denja për lagjet e saj dhe besimtarët e këtyre zonave, që presin me gëzim ditën e inaugurimit të tyre.
 
Myftinia Shkodër, në projektet e saj, po punon që në çdo lagje muslimane të Shkodrës, të ketë një xhami të përshtatshme për besimtarët dhe praktikantët e shumtë, që kërkojnë prej vitesh pajisjen me xhami bashkëkohore, që t’i përgjigjen jo vetëm nevojës për një ambient, ku kryhen adhurimet, por xhami të pajisura edhe me klasa për mësimin e fëmijëve, ambiente kulturore, salla ligjëratash, ambiente tregtare etj.
 
Xhamia e re në lagjen Dudas po ndërtohet, falë bashkëpunimit të Myftinisë Shkodër me Fondacionin “Mirësia”, ndërsa xhamia te vakëfi i Shaban Efendisë është pjesë e protokollit të bashkëpunimit me AIITC, Tiranë.

 


Në rrugë të mbarë dy xhami të reja në qytetin e Shkodrës
Në rrugë të mbarë dy xhami të reja në qytetin e Shkodrës
Në rrugë të mbarë dy xhami të reja në qytetin e Shkodrës
Në rrugë të mbarë dy xhami të reja në qytetin e Shkodrës
Në rrugë të mbarë dy xhami të reja në qytetin e Shkodrës
Në rrugë të mbarë dy xhami të reja në qytetin e Shkodrës
Në rrugë të mbarë dy xhami të reja në qytetin e Shkodrës