Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës

Që në orët e para të ditës së hënë, më 28 korrik 2014, besimtarë të shumtë muslimanë, kanë nisur të mbushin xhamitë e Shkodrës, në përgatitje për faljen e namazit të sabahut dhe pjesëmarrjen në ceremonitë e Fitër Bajramit të këtij vit, që për shkak të paqëndrueshmërisë së motit, nuk u zhvillua në shesh.
 
Ceremonitë kryesore u zhvilluan në dy xhamitë qendrore të Shkodrës, në xhaminë “Ebu Bekër” dhe në xhaminë e Parrucës.
 
Pas faljes së namazit të sabahut në xhaminë e Parrucës, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari ka marrë pjesë edhe në ceremonitë e zhvilluara në xhamitë e fshatrave Mes-Myselim dhe Bardhaj.
 
Në fjalën e mbajtur në xhaminë e Mes-Myselimit, Myftiu ka folur për rëndësinë e ruajtjes së identitetit të muslimanit në shoqërinë e sotme shqiptare. Ai ka kërkuar që muslimanët ta dëshmojnë veten e tyre nëpërmjet vlerave të besimit dhe cilësive të fesë islame, duke u bërë thirrës drejt madhështisë së saj.
 
Ndërkohë në xhaminë e fshatit Bardhaj, Myftiu ka uruar të pranishmit edhe për performancën e korit të xhamisë, që ka zbukuruar këtë ditë me programin e bukur artistik të mbushur me ilahi, recitime e përshëndetje të ndryshme. Myftiu është lutur për fëmijët dhe prindërit e tyre dhe ka uruar që ky Fitër Bajram të jetë një moment i rëndësishëm kthese në jetën e secilit.
 
Më pas, Myftiu ka marrë pjesë edhe në ceremoninë e xhamisë së Parrucës, ku ka mbajtur edhe ligjëratën e tij të posaçme të kësaj dite dhe më pas ka drejtuar namazin e Fitër Bajramit.
 
Në programin e ceremonisë së zhvilluar në xhaminë “Ebu Bekër”, teologu Lavdrim Hamja, ka mbajtur një ligjëratë mbi vlerat dhe rëndësinë e mësimeve islame në jetën e muslimanit, duke u përqendruar tek morali dhe sjellja e muslimanëve në jetë.
 
Ndërsa në hytben e Fitër Bajramit, imami i kësaj xhamie, teologu Idmir Plaku, ka vënë theksin te rëndësia që ka mbajtja e besës së agjërimit, duke u përqendruar te mbikëqyrja e Zotit në jetën e përditshme, drejt një perfeksionimi të adhurimit dhe lutjes.
 
Në xhaminë e Parrucës, më herët ka përshëndetur edhe teologu Arben Halluni dhe ka ligjëruar imami i kësaj xhamie, teologu Durim Kasemi, që është ndalur te vlerat e adhurimit dhe domosdoshmëria e ruajtjes së ritmeve të muajit Ramazan, edhe pas tij, në shoqërinë tonë.
 
Pas ligjëratës së Myftiut dhe namazit të drejtuar prej tij, hytben e Fitër Bajramit e ka mbajtur teologu Naim Drijaj, që pasi ka bërë urimet dhe përshëndetjet e rastit, është lutur për pranimin e agjërimit dhe ka nxitur përhapjen e gëzimit të kësaj feste në familje e në rrethet shoqërore.
 
Edhe këtë vit, në të gjitha xhamitë e Shkodrës, ka pasur një pjesëmarrje përtej kapacitetit që ofrojnë këto xhami.
 
Dita e Fitër Bajramit, është një festë që festohet në mbarë globin, duke dëshmuar harmoninë dhe vlerat e besimit.

 

Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës
Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës
Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës
Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës
Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës
Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës
Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës
Fitër Bajrami tejmbush xhamitë e Shkodrës