Plotësohet me sukses
Hatmeja e Ramazanit 1435

Ditën e mërkurë, më 23 korrik 2014, Myftinia Shkodër ka organizuar ceremoninë e përvitshme të plotësimit të këndimit të plotë të Kur’anit Famëlartë, gjatë Ramazanit të sivjetshëm.
 
Ceremonia e Hatmes, ka nisur pas namazit të iqindisë në xhaminë e Parrucës. Fillimisht, ceremonia ka nisur me fjalën e mbajtur nga Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, i cili ka vënë theksin te rëndësia që ka prezenca e Kur’anit në jetën e muslimanit.
 
Myftiu ka kërkuar që Hatmeja Sherife, të mos përqendrohet vetëm në Ramazan, por të përhapet edhe pas Ramazanit, në të gjitha xhamitë e Shkodrës. Njëkohësisht ka shprehur gëzimin e tij, që këtë vit në Shkodër, leximi i plotë i Kur’anit është zhvilluar në shumë xhami, si; në Parrucë, në Tophanë, në Rus, në Perash, në Golem etj.
 
Myftiu ka përmendur se muslimanët pa Kur’anin, janë të humbur, pa bosht, pa udhëzim, pa dritë. Prandaj, ka kërkuar më shumë angazhim për ta bërë Kur’anin pjesë të jetës së përditshme, në mësim, lexim dhe mbi të gjitha në veshje me moralin dhe shpirtin e tij për t’u dëshmuar si model i fesë islame në shoqëri.
 
Teologu Naim Drijaj, ka folur mbi rëndësinë dhe vlerat e Natës së Kadrit. Në fjalën e tij, imami i xhamisë Parrucë, është ndalur te disa dobi të kësaj nate, ku spikat shumëfishimi i shpërblimeve hyjnore për adhurimet e besimtarëve, falja e pakufishme nga Zoti i gjithësisë etj.
 
Më pas, imamët e nderuar të pranishëm në këtë ceremoni: Lavdrim Hamja, Idmir Plaku, Arben Halluni, Fejzi Zaganjori, Durim Kasemi, Bashkim Bajramtari, Naim Drijaj, Kujtim Cufaj, Fadil E. Kraja dhe Xhavit Sokoli, nën drejtimin e Myftiut, kanë vijuar në leximin e sureve të fundit të pjesës së tridhjetë, të cilat janë plotësuar me sukses, duke shënuar kështu edhe plotësimin e Hatmes Sherife.
 
Duaja e rastit është bërë nga Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, në të cilën është lutur për besimtarët dhe mirëqenien e tyre, për forcimin e muslimanëve në fenë e tyre, për ruajtjen nga sprovat e islamofobisë, për shtimin e begatisë në jetën tonë etj.
 
Një pjesë e kësaj lutje i është kushtuar muslimanëve në Gaza, të cilët po përballën këtë Ramazan me kasaphanën më të frikshme të kohëve të fundit, nën heshtjen e ndërkombëtarëve, si pasojë e bombardimeve dhe vrasjeve të luftës, që po ushtron mbi ta ushtria izraelite. Lutje janë bërë edhe për muslimanët në Siri, Egjipt, Irak, Burma etj.

 

Plotësohet me sukses Hatmeja e Ramazanit 1435
Plotësohet me sukses Hatmeja e Ramazanit 1435
Plotësohet me sukses Hatmeja e Ramazanit 1435
Plotësohet me sukses Hatmeja e Ramazanit 1435
Plotësohet me sukses Hatmeja e Ramazanit 1435
Plotësohet me sukses Hatmeja e Ramazanit 1435
Plotësohet me sukses Hatmeja e Ramazanit 1435
Plotësohet me sukses Hatmeja e Ramazanit 1435