Mesazhi i Myftiut në prag të Ramazanit 1435/2014

“Muaji i Ramazanit, është ai në të cilin filloi të shpallet Kur'ani,
që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë.
Dallues i të vërtetës nga gënjeshtra.
E kush e përjeton prej jush këtë muaj le të agjërojë,
ndërsa kush është i sëmurë ose në udhëtim,
le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme.
All-llahu me këtë dëshiron lehtësim për ju,
e nuk dëshiron vështirësim për ju.
(Të agjëroni ditët e lëshuara më vonë) Që të plotësoni numrin,
ta madhëroni All-llahun për atë udhëzimin tuaj dhe që të falënderoni.”
Kur’an, El-Bekare, 185

Të nderuar dhe të dashur vëllezër dhe motra besimtarë,
 
Edhe pak orë na ndajnë nga momenti fatlum i shfaqjes së Hanës së re të Muajit Ramazan, me fillimin e të cilit nis një jetë e re adhurimi dhe kthimi nga Zoti për çdo musliman, që beson në shpresën dhe mundësitë që na jep Zoti, për të rregulluar vit pas viti jetën tonë, sjelljen tonë, marrëdhënien me Madhninë e Tij, veten dhe tjetrin.
 
Ramazani i sivjetshëm është një hapësirë e re, për t’u dëshmuar besimi dhe vullneti i fesë, në shfaqjen e përkushtimit dhe nënshtrimit ndaj Thirrjes së All-llahut, për t’u dëshmuar ditë pas dite si rrugëtues drejt vlerave islame, me besim dhe bindje!
 
Muaji i agjërimit, nuk është një muaj diete, në të cilin privohemi thjeshtë nga ushqimi dhe pija për disa orë në ditë, por ai është një mundësi reflektimi në heshtje mbi detyrimet që kemi si krijesa të Zotit, ndaj dashnisë së Tij, me të cilën është rrethuar jeta e jonë, por që shpesh e harrojmë dhe e neglizhojmë, nga trysnia e jetës materiale dhe hutimi në qoshket e saj.
 
Ky muaj është mundësia më e mirë për ta kthyer Fjalën e All-llahut, Kur’anin Famëlartë, në jetën tonë. Ai është Fjala e pastër e Zotit të gjithësisë. Ai është Libri, që përmbledh edhe Librat e mëparshëm hyjnorë, duke na ftuar të lexojmë, të besojmë e të respektojmë me nderimin më të thellë, secilin nga të Dërguarit e Tij dhe urtësitë me të cilat që rrethuar jeta e tyre! Kur’ani është Fjala e Zotit, që askush nuk arriti, as mund të arrijë ta devijojë a të ndërhyjë në pastërtinë e tij! Prandaj, le ta shfrytëzojmë këtë muaj, për t’u paqtuar me Kur’anin dhe mesazhet e tij dritësuese për jetën e secilit!
 
Duke vëzhguar me vëmendje rrjedhën dekadente të jetës shpirtërore dhe morale të botës së sotme, Muaji i Ramazanit na shfaqet si mundësia më e mirë për të kthyer vëmendjen nga feja e argumentuar nga burimi i paprekshëm; Kur’ani, aty ku njeriu mund të gjejë veten e tij dhe të angazhohet për të ndryshuar pozitivisht, që të ndryshojë vetë bota!
 
Vëllezër dhe motra,
 
Po na vjen mirësia e Zotit, Ramazani, si një stinë qetësie shpirtërore, për të cilën kemi kaq shumë nevojë, për t’u shkëputur nga rutina e ditëve të mbushura me zhurmë injorance, afetarizmi, smire, zilie, gënjeshtrash, hilesh, korrupsioni, imoraliteti, humbje kohe, mosrespekti ndaj të drejtës së tjetrit dhe pronës së tij, mosvlerësimi ndaj jetës dhe pasurisë, mosrespektimi i kufijve të hallallit dhe vërsulja e verbër drejt harameve, që verbojnë zemrën, mendjen, arsyetimin, veprimet! Ja, realitetet shqiptare, që përkthejnë më së miri sot, hutimin dhe verbimin pas materializmit dhe afetarizmit, që kanë për qëllim ta zhveshin individin nga feja dhe morali i saj dhe ta kthejnë në kohërat e injorancës së idhujtarisë.
 
Prandaj, ju drejtohem ju dhe vetes sime, ta shfrytëzojmë këtë muaj begatues, për të ndrequr, atë që është prishur më parë në jetën e secilit dhe veten e tij. Për të kërkuar mëshirë, falje dhe udhëzim nga Zoti, Poseduesi i Vetëm dhe i Vërtetë, mëshirës, i faljes dhe i udhëzimit. Për të shpresuar Dritën e Pëlqimit të Tij për ne, për familjen tonë, për qytetin dhe vendin tonë, për mbarë botën e lodhur nga thirrjet e të mallkuarit dhe shkatërrimi që po bëjnë bijtë e tij!
 
Ky është muaji, në të cilin ftohemi për të rigjetur veten në origjinën e krijimit, në botën e pastër të shpirtit të udhëzuar nga Krijuesi i tij, me një sërë cilësishë dhe vlerash, që i mungojnë botës sonë dhe për të cilat ajo ka më së shumti nevojë!
 
Po vjen Ramazani, Muaji i shpirtit, i besimit, i adhurimit të pastër dhe i thirrjes drejt vlerave të humanizmit, solidarizimit me njerëzit në nevojë, përkrahjes ndaj të shkelurve e skamnorëve, altruizmit në jetë, pastrimit nga kopracia dhe veset, pasurimit me afrimin e përhershëm drejt Zotit, nëpërmjet rrugëve legjitime që na bëjnë të jemi shembulli i besimtarit, për të cilin Hz. Muhammedi (a.s) thoshte: “Besimtari, prej robëve të Zotit, nuk bëhet i keq e zullumqar ndaj atij që urren, as nuk i hyn në hak atij që do, as nuk e humbet amanetin, as nuk ka mëri, as nuk shan, as nuk mallkon, e pranon të vërtetën edhe po s'ju kërkua, është i bindur me atë që ka, nuk pretendon atë që s'është e tij dhe nuk e kap kopracia kur është koha për të dhënë”[1].
 
Me zemër të mirë Ramazanin, ju, të dashur vëllezër dhe motra besimtarë, Shkodërloces së dashur, Shqipërisë dhe shqiptarëve, kudo që të jenë, mbarë ymetit islam!

Imam Muhamed Sytari
Myfti i Zonës Shkodër
Shkodër, e xhuma, më 27 qershor 2014[1] Hakimi, nga Xhundub Ibni Abdil-lah (r.a).

 

 

Mesazhi i Myftiut në prag të Ramazanit 1435/2014