Deklaratë për shtyp mbi Vakëfin në Zdrale


Myftinia Shkodër, 2 qershor 2014

Tregu i Zdrales ka njëzet vite që shfrytëzohet dhe administrohet nga ana e Bashkisë Shkodër, me marrëveshje dypalëshe midis saj dhe tregtarëve të Zdrales.
 
Myftinia Shkodër gjatë gjithë këtyre viteve nuk ka marrë asnjëherë të ardhura nga kjo pronë e shenjtë vakëf, në origjinë, megjithëse ka bërë tentativa për vjelje të përbashkët të të ardhurave të qirasë me Bashkinë, përpjekje të parealizuara për arsye të mungesës së lejes së tregut Zdrale.
 
Në tetor të vitit 2013, Myftinisë Shkodër i është bërë kthimi i pronës vakëf në Zdrale, 3782 m2 (tri mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e dy m2), e mbajtur në përdorim nga ana e Bashkisë Shkodër gjatë gjithë këtyre viteve.
 
Me kthimin e pronës Myftinia Shkodër normalisht kërkon të ndërtojë dhe të zhvillojë këtë vakëf, me qëllim rritjen e të ardhurave dhe sipërfaqeve vakëf për Myftininë Shkodër dhe Komunitetin Mysliman të Shqipërisë.
 
Theksojmë se vizioni i zhvillimit të kësaj prone nga ana e Myftinisë Shkodër është në përputhje me planet urbanistike dhe zhvillimore të miratuara nga ana e Bashkisë Shkodër në Planin Rregullues të Qytetit, të miratuar edhe nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Shqipërisë KRRTSH, me nr. 14, datë 4. 7. 2013.
 
Duke marrë në konsideratë edhe problemin social që mund të krijohet në aplikimin e projektit të zhvillimit të kësaj prone, Myftinia Shkodër pas bisedimeve edhe me një përfaqësi të tregtarëve, është angazhuar që të ndërhyjë pranë organeve të Bashkisë Shkodër për të bërë të mundur krijim e një tregu alternativ për tregtarët aktual të Zdrales, si detyrim që Bashkia ka ndaj tyre.
 
Ndërkohë, Myftinia Shkodër është angazhuar gjithashtu që për të gjithë tregtarët që për momentin tregtojnë në këtë treg të bëhet një listë, ku ata do të kenë prioritet në marrjen me qira të dyqaneve të reja që do të ndërtohen në Qendrën Tregtare të Myftinisë Shkodër, me çmime shumë favorizuese.
 
Myftinia Shkodër dhe Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, pasi u njohën me problematikën dhe zhvillimet e fundit në lidhje me këtë “ngërç” të krijuar, si dhe pasi janë bërë konsultat e duhura juridike, kanë marrë vendim që tregtarët në Zdrale të lejohen të qëndrojnë dhe të ushtrojnë aktivitetin e tyre, deri më datën 15 janar 2015, duke i dhënë kështu mundësi tregtarëve që të kalojnë edhe dy sezone të favorshme për tregtinë, si dhe lëvizjen në mënyrë sa më natyrale e të lehtësuar nga prona në fjalë.
 
Njëkohësisht, ky afat i jep mundësi edhe Bashkisë Shkodër për gjetjen e një hapësire të ngjashme e funksionale për ushtrimin e aktivitetit tregtar, që sipas informacioneve tona të sakta, Bashkia i posedon.
 
Myftinia Shkodër ka vendosur që për periudhën tetor 2013 – 15 janar 2015 të mos marrë asnjë pagesë qiraje nga ana e saj nga tregtarët që ushtrojnë aktivitetin e tyre tregtar në këtë vakëf, në solidarizim me ta dhe interesin e tyre.
 
Myftinia Shkodër fton Bashkinë Shkodër të marrë përgjegjësinë që i takon në këtë mes dhe të dëshmojë vullnetin për rregullimin dhe sistemimin e tregtarëve në fjalë.

 

Deklaratë për shtyp mbi Vakëfin në Zdrale