Mbrëmje fetare mbi Isranë dhe Miraxhin
në xhaminë Mes-Myselim

Ditën e enjte, më 29 maj 2014, pas namazit të akshamit, Myftinia Shkodër ka organizuar një tribunë fetare në xhaminë e fshatit Mes-Myselim, mbi mrekullinë e Israsë dhe Miraxhit.
 
Pas namazit të akshamit, nën drejtimin e teologut Naim Drijaj, imami i xhamisë Mes-Myselim, teologu Altin Nikshiqi, ka theksuar se ky tubim vjen në vazhdën e bisedave fetare mbi vlerën dhe mirësinë e mrekullisë së Israsë dhe Miraxhit të Hz. Muhammedit (a.s), në një kohë, kur të gjithë kemi nevojë të mësojmë dhe të kuptojmë përherë e më shumë rreth saj.
 
Ligjëruesi i kësaj mbrëmje ishte Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari. Në fjalën e tij, Myftiu ka theksuar se detajet e mrekullisë së Israsë dhe Miraxhit të pejgamberit tonë, Hz. Muhammedit (a.s), janë një motiv më shumë për të kuptuar, se secili prej nesh duhet të kërkojë më shumë nga vetja e tij, në rrugën e dëshmimit si musliman i suksesshëm në jetë, kudo e sido që të jetë.
 
Myftiu ka sqaruar se ligjërata e tij bazohet në rrëfimet e dijetarit të shquar të historisë islame, Ibni Hisham, nga libri i të cilit, ka folur mbi detajet e shumta dhe interesante të kësaj mrekullie, që akoma sot tërheq vëmendjen dhe mbush zemrat me emocion dhe dashuri për të Dërguarin e All-llahut.
 
Gjatë kësaj ligjërate, Myftiu ka kërkuar që muslimanët shqiptarë, të kenë shembullin kryesor të jetës së tyre Hz. Muhammedin (a.s) dhe të kuptojnë se njeriu që i frikësohet All-llahut (xh.sh) dhe ndjek me disiplinë rregullat e Tij në jetë, herët a vonë, do të shpërblehet me sukses dhe ngadhënjim, sikurse do ta shohë se bota mbarë do të jetë në shërbim të tij, sikurse shembulli I Hz. Muhammedit (a.s) në natën e begatë të Israsë dhe Miraxhit.
 
Në fund të ligjëratës, Myftiu ka bërë edhe një lutje në gjuhën shqipe, ku ndër të tjera është lutur edhe për besimtarët dhe familjet e fshatit Mes-Myselim, mbarësinë e tyre dhe ruajtjen e Islamit brez pas brezi, deri në ditën e gjykimit.

 

Mbrëmje fetare mbi Isranë dhe Miraxhin në xhaminë Mes-Myselim
Mbrëmje fetare mbi Isranë dhe Miraxhin në xhaminë Mes-Myselim
Mbrëmje fetare mbi Isranë dhe Miraxhin në xhaminë Mes-Myselim
Mbrëmje fetare mbi Isranë dhe Miraxhin në xhaminë Mes-Myselim
Mbrëmje fetare mbi Isranë dhe Miraxhin në xhaminë Mes-Myselim
Mbrëmje fetare mbi Isranë dhe Miraxhin në xhaminë Mes-Myselim