U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)

Pasditën e së dielës, më 25 maj 2014, Myftinia Shkodër, organizoi në xhaminë e Parrucës një tribunë fetare, të gërshetuar me ilahi dhe salavate, në përkujtim të Natës së Bekuar të Israsë dhe Miraxhit, një ndër mrekullitë më të spikatura në jetën e Hz. Muhammedit (a.s).
 
Aktiviteti ka nisur me fjalën hapëse, nga teologu Ervil Kuçi, që ka bërë një shpjegim teologjik rreth mrekullisë së Israsë dhe Miraxhit, bazuar në ajetet kur’anore që flasin për këtë natë të bekuar.
 
Më pas, në fjalën e tij përshëndetëse, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari ka theksuar se, Nata e Israsë dhe e Miraxhit është nata e familjes, pasi në vende të ndryshme në Kur’an është vënë theksi te edukimi i familjes me faljen e namazit, që ishte dhuntia më e madhe e kësaj nate. Myftiu ka bërë thirrje që fryma e imoralitetit dhe devijimet nga morali i fesë dhe traditave tona fetare dhe kombëtare, që po mbështeten edhe nga politika dhe media, janë një rrezik që nuk duhet toleruar, duke mos heshtur, për asnjë arsye.
 
Aktiviteti ka vijuar me ligjëratën e mbajtur nga H. Edmir Smajlaj, Myfti i Malësisë së Madhe, që ka hedhur dritë mbi vlerën e namazit në jetën e muslimanit. Myftiu ka bërë thirrje që muslimanët të jenë më të vëmendshëm dhe më të lidhur me këtë dhunti hyjnore, që iu obligua Hz. Muhammedit (a.s) në natën e Israsë dhe Miraxhit. Myftiu ka theksuar se namazi është lidhja më e rëndësishme që mban muslimanin të lidhur pas fesë së tij.
 
Më pas, medresisti Orhan Dani dhe H. Sami Muçej, kanë kënduar pjesë nga mevludi, salavate dhe ilahi, në përkujtim të kësaj nate.
 
Teologu Lavdrim Hamja, në referatin e tij, ka folur mbi Isranë dhe Miraxhin, parë nga një këndvështrim shkencor dhe teologjik, ku ka sjellë argumente nga Kur’ani, Tradita profetike dhe shkenca, në vërtetim dhe shpjegim të kësaj ndodhie, që akoma sot mbetet një mrekulli që sfidon materializmin dhe botën afetare.
 
Në fund, të pranishmit janë uruar në mes vete, duke u lutur që Muaji i Madhërueshëm i Ramazanit t’i gjejë në më të mirën gjendje muslimanët e Shkodrës dhe të mbarë botës islame.

 

U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)
U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)
U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)
U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)
U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)
U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)
U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)
U përkujtua Israja dhe Miraxhi i Hz. Muhammedit (a.s)