Kjo është Nata e Namazit...

Kjo është Nata e Namazit... Mrekullia që i jep vlera njeriut, si krijesa më e përsosur, që Zoti krijoi, si për t'i thënë: "Drejt Meje, s'ka nevojë të trokasësh në asnjë derë tjetër... Eja, mos ngurro, Dera Ime është përherë e hapur për ty…"
 
Kjo është Nata e Namazit, ku fisnikëria e njeriut mbetet prekje Miraxhi dhe ku namazi, flak tutje zemrës së mborjtur nga Teuhidi, të gjitha simbolet e shirkut dhe personazhet e tij në jetën tonë...
 
Kjo është Nata e Namazit, ku pastërtia e gjymtyrëve, që pikojnë ujë abdesti, rrezaton Dritën e Pastërtisë, me të cilën besimtarët do të hyjnë në xhennetet e premtuara, nën flamurin e Dashnisë së Pastër...
 
Kjo është Nata e Namazit, në të cilën mblidhen kujtimet e krejt pejgamberëve të dashur, që me përulje e respekt, teksa shqiptuan emrin "Muhammed", u bënë Dritë Miraxhi, në një Natë të Bekuar, sa një jetë me bekime netësh me prekje miraxhesh...
 
Kjo është Nata e Namazit, që me Dritë afrimi zbukuron fytyrat e kërkuesve të Dashnisë Tande, teksa në ruku thërrasin: Ja Vedúd, o Zot i gjithësisë...
 
Kjo është Nata e Namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve, kur në sexhdet e kthimit, emrin Tënd thërrasin: Ja Gafurr, o Pranues i Faljes dhe o Falës i gabimeve dhe gjynaheve pafund...
 
Kjo është Nata e Namazit, sekretet e së cilës, mbushin ditë pas dite jetën tonë, me Bukurinë e adhurimit të Atij që është Një, All-llahu Ehad...
 
Kjo është Nata e Namazit, ku gjithësia, me gjuhën e përuljes në dashni, thërret në prehje: "Ijjake na'budu ve ijjake nesteín...", teksa rrugëton qetësisht në hapat e Resulull-llahut (a.s), drejt Sidretul-Muntehasë…
 
Kjo është Nata e Namazit...


Shkroi: Muhamed B. Sytari
(25 maj 2014, në qetësinë e Natës,
që me sytë nga qielli, përjeton prekjet e Mrekullisë)

 

Kjo është Nata e Namazit...