Myftiu: “Më shumë bashkëpunim
në mesin e muslimanëve!”

Të xhumanë, më 2 maj 2014, nëpërmjet minberit të xhumasë në xhaminë e fshatit Mes-Myselim, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari ka bërë thirrje për më shumë bashkëpunim dhe solidarizim në mesin e muslimanëve.
 
Thirrja ka ardhur në kontekstet e hytbes, mbi rëndësinë dhe vlerën e dhënies së selamit në mesin e muslimanëve. Nga këtu, Myftiu ka tërhequr vëmendjen e besimtarëve duke thënë se: “Ne muslimanët kemi zakonet tona, traditat dhe trashëgiminë më të pasur e më të pastër, pas së cilës duhet të kapemi, ne dhe fëmijët tanë. Nuk kemi nevojë të adaptojmë zakone dhe tradita joislame, që nuk kanë lidhje me ne dhe besimin tonë.
 
Nga këtu, më lejoni të tërheq vëmendjen tuaj rreth një fakti që e shohim dhe e dëshmojmë thuajse ditë pas dite. Njerëzit, duket se po druhen të japin e të marrin selamin në mes vete!? Përse?
 
Vëllezër, ne jemi muslimanë dhe nuk kemi pse i druhemi askujt, sepse ajo çfarë na ka ardhur nga i dërguari i All-llahut është dritë dhe udhëzim për mbarë njerëzinë.
 
Mos u gënjeni pas thirrjeve shterpë të disave, që ju servirin nëpërmjet mediave një model që nuk është modeli i fesë sonë, sepse fenë e kemi gjënë më të shtrenjtë në jetë!
 
Jepeni selamin dhe merreni selamin pa ndrojtje, pa frikë, pa menduar se dikush ju shikon me sy të shtrembër! Ne nuk jemi pakica kombëtare në këtë vend, jemi shqiptarë të ndershëm dhe muslimanë të lindur, e që trashëgojmë besimin dhe fenë tonë brez pas brezi!
 
Nëse komunizmi nuk arriti të na e çrrënjosë besimin dhe fenë, mos të lejojmë të na e bëjë ajo që e pasoi komunizmin në këtë vend dhe ithtarët e tyre!”.
 
Gjatë hytbes së kësaj xhumaje, Myftiu ka bërë thirrje që muslimanët të punojnë më shumë për njëri-tjetrin dhe të mos tolerojnë asnjë iniciativë kundër vëllezërve të tyre muslimanë, nga kushdo qoftë e sido që të jetë!

 

Myftiu: “Më shumë bashkëpunim në mesin e muslimanëve!”
Myftiu: “Më shumë bashkëpunim në mesin e muslimanëve!”
Myftiu: “Më shumë bashkëpunim në mesin e muslimanëve!”
Myftiu: “Më shumë bashkëpunim në mesin e muslimanëve!”
Myftiu: “Më shumë bashkëpunim në mesin e muslimanëve!”