Pesë porositë e Zotit për Hz. Jahjanë (a.s)

Nëpërmjet hytbes së xhumasë, më 14 mars 2014, nga xhamia e Plumbit, Myftiu i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, ka folur rreth pesë porosive hyjnore, me të cilat All-llahu i Madhëruar iu drejtua profetit të Tij, Hz. Jahja (a.s), në nxitje të përmirësimit të besimit dhe moralit të beni israilëve.
 
Nga minberi i kësaj xhamie, ndër të tjera, Myftiu tha: “Në hadithin e saktë të transmetuar nga Imam Tirmidhiu e shumë të tjerë, nga sahabiu El-Harith El-Esh’ari (r.a), mësojmë se All-llahu i Madhëruar e urdhëroi Jahja ibni Zekerijanë (a.s) me pesë porosi, t’i zbatonte dhe të urdhëronte besni israilët t’i vepronin… 1. Ta adhuronin All-llahun dhe mos t’i bënin shirk Atij... 2. Të falnin namazin... 3. Të agjëronin... 4. Të jepnin sadeka… 5. T’i bënin dhikër All-llahut… Në fund të këtij hadithi, Profeti ynë (a.s) tha: “Edhe unë po ju urdhëroj me pesë porosi, me të cilat më urdhëroi All-llahu: Dëgjimi, bindja, hixhreti, xhihadi dhe xhemati…”.
 
Nëpërmjet këtij hadithi, jemi porositur ta nderojmë besimin dhe fenë e Zotit, duke iu përmbajtur porosive të Tij, që na udhëzojnë përherë drejt më të mirës në këtë jetë dhe drejt së ardhmes. Dhe, esenca e këtij hadithi është ruajtja e harmonisë dhe fryma e komunitetit besimtar, ku muslimani e nderon dhe e mbron vëllanë e tij musliman dhe, ku kushdo që përpiqet të devijojë nëpërmjet rrugëve të përçarjes dhe prishjes së unitetit dhe bashkësisë islame, është zhveshur nga rroba e Islamit, “edhe nëse falet dhe agjëron”- sikurse thoshte edhe vetë Hz. Muhammedi (a.s)”.
 
Në hytben e dytë të kësaj xhumaje, Myftiu ka uruar edhe zgjedhjen e Kryetarit të ri të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, z. Skënder Bruçaj, të cilit i ka uruar mbarësi dhe sukses në detyrën e tij të lartë.

 

Pesë porositë e Zotit për Hz. Jahjanë (a.s)
Pesë porositë e Zotit për Hz. Jahjanë (a.s)
Pesë porositë e Zotit për Hz. Jahjanë (a.s)
Pesë porositë e Zotit për Hz. Jahjanë (a.s)