“Dhe mos e harroni mirënjohjen ndërmjet jush!”

Imam Muhamed B. Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

“Mirënjohja”, që iu akordua nga Myftinia Shkodër, imamit të nderuar, z. Fadil Elez Kraja, me rastin e 80 vjetorit, më bëri të reflektoj dhe të meditoj rreth vlerës së madhe që ka në jetën tonë të shkurtër të kësaj bote, shprehja e vlerësimit, mirënjohjes së sinqertë dhe falënderimit, ndaj atyre, që, në heshtjen tipike të njerëzve mirëbërës, përpiqen të kontribuojnë dhe të dhurojnë nga mirësia personale, në rrugën e dritësimit të shoqërisë, sipas parimit kur’anor: “nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim”1...
 
Sa e rëndësishme është të vlerësojmë ata që na mësojnë, na këshillojnë, përpiqen në heshtje dhe rrugëtojnë pa zë, në drejtim të lartësimit të Fjalës së Zotit dhe dëshmimit përherë e më shumë si njerëz shembullorë, të përkushtuar e besimtarë.
 
Një ndjesi e ëmbël vlerësimi ndaj të nderuarit Fadil E. Kraja, më ftoi sot drejt një reflektimi në shembullin kur’anor: “Dhe mos e harroni mirënjohjen ndërmjet jush..!”2 dhe transmetimit shekullor: “Nuk e ka falënderuar All-llahun, ai që nuk falënderon njerëzit”.3
 
Në rastin konkret, kemi të bëjmë me një njeri vullnetmirë, që nisi të angazhohej me Myftininë e Shkodrës që në ditët e para të rihapjes së saj, diku në muajt e parë të vitit 1991 dhe deri sot, ku vazhdon të shërbejë me përkushtim, pa pyetur për moshën dhe delikatesën e saj.
 
Nga ajo ditë e deri më sot, zotëria e tij është investuar maksimalisht për të zënë dijeni dhe për t’ia mësuar atë të tjerëve, nëpërmjet xhamisë, takimeve të shumta, por jo vetëm.
 
Në fletët e arkivit të Myftinisë Shkodër, atë e gjejmë Myfti në Lezhë, imam në Drisht, në Vukatanë, në Rragam etj. E shohim në mesin e nxënësve të shumtë, të cilëve u ka mësuar dhe vazhdon t’u mësojë “bismil-lahin” e përtej tij… Në pamje të parë, nuk ka asgjë të veçantë në këto fakte, por e vërteta qëndron pikërisht tek këto vende, ku ai ka shërbyer dhe akoma vazhdon ta bëjë, me një dashuri dhe vullnet të pashembullt!
 
Në ceremoninë e organizuar sot nga Myftinia Shkodër, në nder të imamit me 80 vite mbi supe, më tërhoqi vëmendjen ndërhyrja e teologut Lavdrim Hamja, i cili kujtoi për të pranishmit, se në vitet e para të rihapjes së xhamive, z. Fadil E. Kraja, ishte imami i përkushtuar, që kishte
 
kaluar krejt muajin Ramazan në shtëpitë e banorëve të Drishtit, vetëm e vetëm që të shfrytëzonte namazin e teravisë për t’u mësuar sadopak nga mësimet e fesë.
 
Ndër të tjera, na kujton se: “Z. Fadili vinte më herët në xhami dhe me tesbihët që mbante në dorë, angazhonte xhematin që para namazit të këndonin bashkarisht 100 herë “la ilahe il-lall-llah”. Xhamia ishte e tejmbushur nga besimtarët!”.
 
Ndërkohë, nuk do ta harroj atë telefonatë të dhimbshme, të para dy viteve, që më lajmëronte se një makinë kishte aksidentuar imamin Fadil E. Kraja, teksa kthehej natën vonë me motoçikletën e tij nga namazi i teravisë në fshatin Rragam. Subhanallah! Dhe, ajo që ma shtoi edhe më tepër vlerësimin dhe mirënjohjen për këtë burrë me flokë të bardha ishte fakti, se në ato ditë, shqetësimi i tij i vetëm, (ashtu i mbërthyer në hekura e allçi), ishte xhamia dhe xhemati i saj, teravia, e xhumaja dhe bajrami..!
 
Prandaj, sot, në krah të mikut të mirë dhe njeriut të përkushtuar, Fadil E. Kraja, u ndjeva shumë i emocionuar, por edhe krenar në vetëvete, teksa pata mundësi t’i them me zë të lartë, (para të gjithëve), teksa e vështroja në sy: Faleminderit dhe mirënjohje për shembullin e përkushtimit dhe modelin e qëndrueshmërisë! Faleminderit për shembullin e sakrificës për këtë fé të pastër e këtë besim të drejtë, pavarësisht vështirësive të kohës dhe rëndesës së peshës së viteve!
 
Faleminderit krejt atyre burrave të kësaj kategorie vullnetarësh, që ia kalojnë edhe atyre, që ndonëse janë sprovuar me shkolla e studime, kanë mbetur peng në prag të librave, prej të cilëve nuk dalin dot në realitetet e jetuara dhe vendet e shkelura nga këmba e shërbëtorëve me vullnet të pathyeshëm!
 
Faleminderit këtij modeli, që sfidon me urtësinë e moshës dhe pjekurinë e eksperiencës, sfidat e panumërta me të cilat përballet shpirti i traditës islame tek ne dhe gjurma e së shkuarës së begatë!
 
Faleminderit për shembullin e një burri, që tashmë e kapërceu kufirin e të 80-ve dhe akoma vazhdon rrugëtimet e tij, me tesbih në dorë, drejt kërkimit të pëlqimeve pafund nga Zoti i gjithësisë, në rrugën e Tij…

 

Shkodër, më 3 mars 2014
(Refleksione në ditën e dorëzimit të “Mirënjohje-s”,
që Myftinia Shkodër i akordoi sot imamit 80 vjeçar, z. Fadil Elez Kraja)


 

1 Kur’ani, El-Insan: 9.
2 Kur’ani, El-Bekare: 237.
3 Transmetuar me isnad të saktë nga Ahmedi, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu, nga Ebu Hurejra (merfu).

 

“Dhe mos e harroni mirënjohjen ndërmjet jush..!”
“Dhe mos e harroni mirënjohjen ndërmjet jush..!”
“Dhe mos e harroni mirënjohjen ndërmjet jush..!”
“Dhe mos e harroni mirënjohjen ndërmjet jush..!”