Asht mbush nata me erën Tande,
Ja Resulall-llah...

Të dashur vëllezër dhe motra,
 
Sonte, nëpërmjet këtyre minutave që kam në dispozicion, dua t’ju marr leje dhe përshëndetjen e këtij tubimi shpirtëror, t’ia drejtoj Zotërisë tim, Resulull-llahut (a.s), Hz. Muhammedit (a.s). Dua, që këto fjalë të jenë një dëshmi e dashnisë dhe një deklaratë e besëlidhjes me Zotërinë e bijve të Ademit, Pejgamberin tonë, ma të mirin tonë.
 
Ja Resulall-llah, para pak netësh, gjithandej nëpër horizonte, mbizotëronte aroma e salavatit, që melekët e ngarkuar për mbledhjen e tij, si duket po lartësonin drejt qiellit… Ndoshta atë natë, Shkodra ishte mbuluar me pelerinë salavati dhe dëshmonte shpirtin e saj besnik ndaj dashnisë tande…
 
Në ato momente, u ula të shkruaj ca fjalë zemre, nëpërmjet të cilave, pata dëshirë të të kujtoj dhe të them, se je qetësim i natës, dritësim i ditës, paqtim i zemrës e udhërrëfyes në labirinthet e hirta të realiteteve me hije…
 
Asht mbush nata me erën Tande, Ja Resulall-llah... Kudo, nga çdo cep i horizonteve ndjehet gumëzhitje zërash, që me salavate në zemër madhërojnë Zotin për shfaqjen Tënde, si kurorë lavdi, në rrugëtime shekujsh...
 
Zot i Madh, falemnderit që na i bane zemrat tona me pasë mall për Zotninë e bijve të Ademit… se.., çfarë kuptimi do të kishte zemra pa prekjen e mallit Tand, ja Resulall-llah..?! Çfarë kuptimi do të kishte agimi dhe perëndimi, pa dritën e emrit Tand, që si diell udhëzimi, lëshon mbi ne rreze të Dashnisë Hyjnore, me të cilën u dërgove, o ma i miri i robëve të Zotit… Ja Resulall-llah...
 
Asht mbush nata me erën Tande, o i Dërguar i All-llahut... E zemra, në dritare të pritjes së këtij muaj, si fëmijë i vetmuar, me emrin Tënd në thellësitë e saj, meket në Dritën e përmendjes së Emrit Muhammed ibni Abdil-lah… Ja Resulall-llah...
 
Tash, më lejo, Zotëria im, ta jap sërish besën, përpara ketyre burra e gra, të rinj e të reja, që si unë, të duan e do të dëshironin të ishin prezent, në ato momente të fundit të jetës, kur i rrethuar nga sytë e përlotur të sabëve të tu, ti, Zotëria i jonë, buzëqeshe, vështrove në thellësitë e secilit dhe mendove edhe për ne… Me zanin që të dridhej, ua le amanet: "…pastaj jepini selam prej meje vëllezërve tuaj që munguan dhe kujtdo që do të hyjë në fenë tuaj pas
 
meje. Ju dëshmoj se unë u jap selam atyre dhe kujtdo që do të më ndjekë në fenë time nga kjo ditë e deri në ditën e kijametit"[1].
 
Dhe unë, Sejjidi, në këto momente besëlidhje, nuk do bëj asgja tjetër, vetëm se do të them: Ve alejkes-selam ja Resulall-llah... Falemnderit dhe mirë u pjekshim në jetën e përtejme... Dhe, do të ftoj të pranishmit, të dashurit e tu, që selamin ta kthejnë me salavate dashnie e bese... Salavat...
 

Muhamed Sytari
15 janar 2014
 [1] Transmetuar nga Bezzari, nga Abdull- llah ibni Mes'udi (r.a).