Shkodër, nis përkujtimi
i Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s)

Ditën e xhuma, më 10 janar 2014, nëpërmjet minberit të xhamisë së Parrucës, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, ka lajmëruar të pranishmit e shumtë, për afrimin e datës 12 Rebiulevel, që përkon me datën 13 janar 2014, ditë në të cilën mbarë bota islame përkujton Lindjen e Begatë të Hz. Muhammedit (a.s).
 
Nëpërmjet hytbes së kësaj xhumaje, Myftiu ka dhënë mesazhet e tij në lidhje me këtë datë të shënuar për njerëzimin, jo vetëm për muslimanët, duke iu referuar ajeteve kur’anore, nëpërmjet të cilave theksohet qartë dërgesa e Hz. Muhammedit (a.s), si mëshirë për mbarë botrat dhe si i dërguar i fundit dhe vulë e profetësisë.
 
Myftiu ka theksuar se përkujtimi i kësaj date është një detyrim moral dhe një shenjë respekti ndaj të dërguarit (a.s), si dhe një domosdoshmëri për të tërhequr vëmendjen e botës drejt begative hyjnore që lidhen me personalitetin e Hz. Muhammedit (a.s) dhe dërgesën e tij profetike.
 
Në këtë hytbe, Myftiu ka theksuar se falë Zotit, shqiptarët e përqafuan Islamin, me vullnet të plotë dhe sot dëshmohen si një popull musliman, që mbi bazat e Kur’anit dhe mësimet e Hz. Muhammedit (a.s), respekton, toleron, bashkëjeton dhe bashkëpunon edhe me besimtarët e tjerë, me të cilët ndan së bashku një tokë e një qiell.
 
Me rastin e përkujtimit të kësaj date të shënuar, Myftinia Shkodër ka planifikuar disa aktivitete, në shërbim të gjallërimit të mëtejshëm të mesazheve që përcjell përkujtimi i lindjes dhe personalitetit të Hz. Muhammedit (a.s).

 

Shkodër, nis përkujtimi i Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s)
Shkodër, nis përkujtimi i Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s)
Shkodër, nis përkujtimi i Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s)